Jezus-fotoalswebsite-maat.jpg

 

 

 

EEN ECHTE  FOTO VAN JEZUS

Deze afbeelding is een wonderbaarlijke foto van Jezus die tederheid, schoonheid en nederigheid uitstraalt.
De afbeelding is niet door een schilder vervaardigd. Op deze foto liet Jezus zichzelf op bovennatuurlijke wijze fotograferen door de gestigmatiseerde Italiaanse broeder Elia. In Italië gaan er veel gelovigen naar hem toe, omdat zij op zijn voorspraak en charismatische genezing vertrouwen.
Velen zagen, als broeder Elia alleen was, dat hij met iemand sprak. Ze vroegen hem dan steeds: "Met wie praat u? Wie ziet u?" Broeder Elia werd moe van al diezelfde vragen en richtte zich hierover tot Jezus. En Jezus gaf hem hierbij de opdracht om naar een nabijgelegen kerk te gaan om daar een witte muur te fotograferen.
De twaalf door hem gemaakte foto's waren op één na wit, waarop deze afbeelding van Jezus te zien was.

 

HeiligAanschijn470kb-2.jpg

 

 

 

 

AFBEELDING VAN JEZUS OP DE LIJKWADE

In 1978 had een onderzoeksteam van de NASA toestemming gekregen om uitgebreide tests met de Lijkwade van Turijn uit te voeren.
Met behulp van verschillende technieken verkregen de onderzoekers een driedimensionaal gelaat op de Lijkwade. Van deze, als bekend staande negatieve afbeelding, werd daarna een fotografisch positief vervaardigd.
Bij de controle van een aantal gemaakte kopieën ontdekte een NASA-onderzoeker (atheïst) bij de zevende afdruk van het gelaat, een volledige afbeelding met open ogen, dus niet zoals op de lijkwade met gesloten ogen. Dit heeft zo'n grote indruk op deze onderzoeker gemaakt, dat hij zich tot het christelijke geloof bekeerde.

 

HeiligeFamilie131mb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

FOTO VAN HET HEILIG GEZIN

Deze afbeelding werd tijdens een Heilige Mis bij de Consecratie gemaakt. De betreffende persoon maakte een foto van de priester die de H. Hostie omhoog heft (zie linksonder). Op de ontwikkelde foto bleek echter, dat boven de priester ook deze afbeelding van de Heilige Familie te zien was, hoewel die zich daar echter niet bevond.

HeiligeMaria148kb-2.jpg

 

 

 

 

 

 

FOTO VAN MARIA MET HET KIND JEZUS

Tijdens een bedevaart naar Medjugorje fotografeerde een pelgrim de Krizevac (Kruisberg) waar de H. Maagd Maria herhaaldelijk verschijnt. Na de ontwikkeling van de film verscheen hierop  deze afbeelding van Maria met het Kindje Jezus op haar arm.

OLVrouwvanGuadalupe390kb-1.jpg

 

 

 

 

 

AFBEELDING VAN ONZE LIEVE VROUW VAN GUADALUPE

Deze wonderbaarlijke afbeelding verscheen op de tilma (schortachtig kledingstuk) van Juan Diego. Maria had hem verzocht een kerk te laten bouwen op de Tepeyac-heuvel (Mexico), en hiervoor de bisschop van Mexico-City, Zumárraga, de opdracht te geven. De bisschop verlangde echter en teken om hieraan gevolg te kunnen geven.
Bij het daaropvolgende bezoek aan de bisschop toonde Juan Diego hem het door Maria gegeven teken door zijn tilma te openen waaruit prachtige bloemen rolden. Tegelijkertijd verscheen er op zijn tilma de hiernaast getoonde afbeelding van de heilige Maagd zoals hij die ook op de heuvel gezien had. De bisschop en de andere aanwezigen knielden in eerbied neer. Juan Diego was zelf ook stom verbaasd over de verschijning van die afbeelding op zijn kleed.