KOSTBAAR GEBED OP KERSTAVOND

Jezus zei eens tot de Heilige Gertrude (info):
"Wie op Kerstavond (24 december) 24 maal de navolgende zin uit
'Het Engel des Heren' als volgt bidt (zie onderstaande Rozenkrans),
Mij dankend omdat Ik omwille van de mensen Mens ben geworden,
dan zal Ik op hem neerdalen.
Ik zal Mijn Hemelse Vader al Mijn verdiensten opofferen
om de zaligheid te verdubbelen van wie Mij deze eer bewijst.
Hij zal niet sterven zonder de vruchten
van Mijn Menswording te hebben ontvangen."

Bid 24x op de Rozenkrans het gebed waarom Jezus ons gevraagd heeft:

Het Woord is Vlees geworden,
en Het heeft onder ons gewoond.
O, Jezus, onze Heer en Verlosser,
wij danken U, omdat U omwille
van de mensen Mens bent geworden.
Heb dank en lofprijzing daarvoor.

Slotgebed
Laat ons bidden:
Heer, wij schenken U ons hart en bidden U:
aanhoor onze gebeden tot redding van alle zielen.
Wij offeren U en door U aan de Hemelse Vader
Uw Kostbaar Bloed voor
de stervende zondaars,
en Uw heilige Wonden tot redding van de arme zielen
in het vagevuur en de vergeving van onze zonden. Amen.
Kerstmis moet de geboorte zijn van het ware Licht in de ziel.
God heeft het bedoeld als de herschepping van de ziel
van een koude, onreine en duistere grot tot een
haard van ware Liefde, zuiverheid en heiligheid,
de geboorte van het ware christen-zijn in de ziel.

ZALIG  KERSTFEEST