BenedictusmedmetBenedictus-1.jpg

DE MEDAILLE VAN DE H. BENEDICTUS

De medaille van Benedictus is een aandenken waarop de geestelijke boodschap van Sint Benedictus staat samengevat. Zowel zijn leven als de Regel getuigen van zijn aanhoudend gevecht met de machten van het kwaad. Daarbij stelt hij steeds zijn vertrouwen op het Kruis van Christus, het teken van de definitieve overwinning op die machten. Zij die met geloof deze medaille dragen, mogen vertrouwen op een krachtige, geestelijke bescherming.

Aan deze kant zien we Sint Benedictus. Hij houdt het Kruis, waarop hij zijn vertrouwen stelt in zijn rechterhand omhoog geheven. In zijn linkerhand toont hij de Regel, die allen die hem volgen door het Kruis naar het Licht zal voeren. Aan de ene zijde van Benedictus ziet u een gebroken beker, aan de andere  zijde  een  raaf  die vergiftigd  brood  wegneemt. Deze afbeeldingen herinneren aan gebeurtenissen uit het leven van Benedictus. Toen hij abt was in het klooster van Vicovaro heeft men geprobeerd hem te vergiftigen, door hem een beker met vergiftigde wijn aan te reiken. Als hij een  Kruisteken  maakt  over  deze  beker, breekt  hij. Het vergiftigd stuk brood wordt door een vijandig priester aan Benedictus  aangeboden. Deze  laat  het  door  een  raaf wegbrengen  naar  een  plaats  waar  niemand  zal  komen, opdat  het geen  schade  kan  veroorzaken. Rondom de afbeelding van Benedictus staat de tekst:  Ejus in obitu nostro presentia muniamur: Dat wij bij onze dood door zijn aanwezigheid  gesterkt mogen worden.

 

BenedictusmedmetKruis.jpg

De andere kant van de medaille met het Benedictuskruis
Hieronder staat de uitleg  van de verschillende afkortingen: In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti: Kruis van de heilige vader Benedictus. Bovenaan het Kruis staat: PAX: Vrede. Op het Kruis, verticaal staan de afkortingen: C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux: Dat het heilig Kruis  mijn licht zij.

Op het Kruis, horizontaal staat de afkorting: N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux: Dat de draak mij niet tot gids zij. De overige letters langs de rand betekenen: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Deze afkortingen zijn zinnen die Sint Benedictus gezegd heeft in ogenblikken van aanvechting en bekoring. De laatste twee zijn een herinnering aan de gebeurtenis met de gifbeker, die op de andere zijde staat afgebeeld.