EEN ECHTE FOTO VAN JEZUS
Deze afbeelding is een wonderbaarlijke foto van Jezus die tederheid, schoonheid en nederigheid uitstraalt. De afbeelding is niet door een schilder vervaardigd. Op deze foto liet Jezus zichzelf op bovennatuurlijke wijze fotograferen door de gestigmatiseerde Italiaanse broeder Elia. In Italië gaan er veel gelovigen naar hem toe, omdat zij op zijn voorspraak en charismatische genezing vertrouwen. Velen zagen, als broeder Elia alleen was, dat hij met iemand sprak. Ze vroegen hem dan steeds: "Met wie praat u? Wie ziet u?" Broeder Elia werd moe van al diezelfde vragen en richtte zich hierover tot Jezus. En Jezus gaf hem hierbij eens de opdracht om naar een nabijgelegen kerk te gaan en daar een witte muur te fotograferen. De twaalf door hem gemaakte foto's waren op één na wit, waarop deze afbeelding van Jezus te zien was.

 

 

image

                                                       

            AFBEELDING VAN JEZUS OP DE LIJKWADE

 In 1978 had een onderzoeksteam van de NASA toestemming   gekregen om uitgebreide tests met de Lijkwade van Turijn uit   te voeren. Met behulp van verschillende technieken verkregen de onderzoekers een driedimensionaal gelaat op de Lijkwade.  Van deze, als bekend staande negatieve afbeelding, werd daarna een fotografisch positief vervaardigd. Bij de controle van een aantal gemaakte kopieën ontdekte een NASA-onderzoeker (atheïst) bij de zevende afdruk van het gelaat, een volledige afbeelding met open ogen, dus niet zoals op de lijkwade met gesloten ogen. Dit heeft zo'n grote indruk op deze onderzoeker gemaakt, dat hij zich tot het christelijke geloof bekeerde.
Filippus, leerling van Jezus, vroeg Hem eens: "Heer, toon ons de Vader, en dat is ons genoeg. Jezus antwoordde hierop:  "wie Mij ziet, ziet de Vader"  (Joh. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

image

 

             EEN FOTO VAN MARIA IN MEDJUGORJE
De onderstaande verklaring is van diaken Franco Sofia, die in augustus 2009 een pelgrimage naar Medjugorje leidde. Een van de deelnemers aan die bedevaart, Giuseppe Tomarchio van Mascali (uit Catania, Italië), bezocht de plaatselijke kerk. Aangekomen bij het Mariabeeld, dat zich in de rechter zijbeuk van de kerk bevindt, schikte hij daar wat bloemen. Op een gegeven moment voelde hij een aandrang om met zijn mobiele telefoon het hoofd van Maria te fotograferen. Dat deed hij, maar was niet geneigd om het resultaat van de opname meteen te bekijken. Toen hij later de foto bekeek was hij zeer verbaasd over het feit, dat het door hem gefotografeerde gelaat totaal anders was dan van het Mariabeeld in de kerk - het gelaat op de foto lijkt namelijk op dat van de H. Maagd van Tihaljina, een klein plaatsje in Herzegovina, waar de pelgrims echter nog niet waren geweest.

 

                                                                                                  

                                                                                                  image

                     

               

              EEN FOTO VAN HET HEILIG GEZIN
Deze afbeelding werd tijdens een Heilige Mis bij de Consecratie gemaakt. De betreffende persoon maakte een foto van de priester die de H. Hostie omhoog heft (zie linksonder). Op de ontwikkelde foto bleek echter, dat boven de priester ook deze afbeelding van de Heilige Familie te zien was, hoewel die zich daar echter niet bevond.

 

         

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                                                                               image

              

                ONZE LIEVE VROUW VAN GUADALUPE

Deze wonderbaarlijke afbeelding verscheen op de tilma (schortachtig kledingstuk) van Juan Diego. Maria had hem verzocht een kerk te laten bouwen op de Tepeyac-heuvel (Mexico), en hiervoor de bisschop van Mexico-City, Zumárraga, de opdracht te geven. De bisschop verlangde echter een teken om hieraan gevolg te kunnen geven.
Bij het daaropvolgende bezoek aan de bisschop toonde Juan Diego hem het door Maria gegeven teken door zijn tilma te openen waaruit prachtige bloemen rolden. Tegelijkertijd verscheen er op zijn tilma de hiernaast getoonde afbeelding van de heilige Maagd zoals hij die ook op de heuvel gezien had. De bisschop en de andere aanwezigen knielden in eerbied neer. Juan Diego was zelf ook stom verbaasd over de verschijning van die afbeelding op zijn kleed.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------