LITANIE VAN HET KOSTBAAR BLOED

V. Heer, ontferm U over ons!
A. Christus, ontferm U over ons!
V. Heer, onferm u over ons!

V. Christus aanhoor ons!
A. Christus, verhoor ons!

V. God, Vader in de Hemel,
A. ontferm U over ons!

V. God, Zoon, Verlosser van de Wereld,
A. ontferm U over ons!

V. God, Heilige Geest,
A. ontferm U over ons!

V. Heilige Drie-eenheid, één God,
A. ontferm U over ons!

Wij bidden U:
-dat de geseculariseerde mensheid haar hart en verstand totaal veranderen moge. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U door de genade van de Heilige Geest, allen die God zoeken wilt verlichten. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de zondaars de genade van bekering wilt schenken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de zondaars voor het eeuwige verderf wilt beschermen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de duivelse boosheid wilt vernietigen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de ondergang van de goddeloosheid wilt versnellen en haar dragers wilt bekeren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U alle haat onder de volkeren en alle twisten in de gezinnen een halt wilt toeroepen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de huidige bezetenheid van onze volkeren wilt wegnemen en de weg van de macht van de Geest wilt effenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;
-dat U allen die lijden, van harte wilt troosten. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U ons de genade van een diepe innerlijkheid en een heilige bezinning wilt schenken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U ons met moed en onverschrokkenheid tegen elke vervolging wilt wapenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U ons dagelijks opnieuw met de gezindheid van vergevende liefde wilt doordringen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de lievelingen van Uw Zoon, de priesters, door bijzondere genaden wilt sterken. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de verdwaalde en lauwe priesters met Uw genade wilt terugleiden. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat wij het Sacrament des Altaars weer meer willen waarderen en vereren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U de zielen van jonge mensen wilt opwekken tot het priesterschap en het kloosterleven. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U in ons het ware geloof wilt versterken en bewaren. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U ons allen een zalig stervensuur wilt verlenen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons;

-dat U al onze weldoeners en hen, die U ons heeft toevertrouwd, wilt beschermen. Omwille van het Kostbaar Bloed, verhoor ons!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer!
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons!

O Heer, U heeft ons verlost in Uw Bloed, en ons tot Uw Godsrijk gemaakt.

Laat ons bidden:
Hemelse Vader, ik offer U op het doorboorde onbevlekte Hart van Maria en het kostbaar Bloed van Jezus, opdat de aartsengel Michael met alle engelen en hemelse heerscharen de hele strijdmacht van de helse geesten mogen achtervervolgen en hun werken en plannen vernietigen, vooral in onze stad en in ons vaderland. Amen.