INFO BIJ DE NOVEEN VAN DE HEILIGE JUDAS THADDEUS

Judas Thaddeus was timmerman van beroep. Naar het schijnt was hij afkomstig uit Nazareth. Volgens Lucas was hij een broer van Jacobus de Mindere (Lucas 6,16). De overlevering beweert, dat deze Jacobus een 'broeder des Heren' was; in dat geval moet ook Judas tot de familie van Jezus behoord hebben.

Het is Mattheus, die aan Judas de bijnaam Thaddeus (= dappere) toevoegt (Mattheus 10, 3), terwijl Johannes hem uitdrukkelijk onderscheidt van Jezus' verrader, Judas Iskariot (Johannes 14, 22-23). Indien hij inderdaad familie is van Jezus, dan is waarschijnlijk de brief van Judas, die in het Nieuwe Testament is opgenomen, van zijn hand.

Na het verhaal van de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komen beide namen in het Nieuwe Testament niet meer voor. Voor wat er verder met hen gebeurde, zijn we aangewezen op de legendes. Daarin wordt onder meer verteld, dat beide apostelen uiteindelijk in Perzië de marteldood gestorven zijn. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb