DE HEILIGE ENGELBEWAARDER, LEVENSGEZEL VOOR NU EN IN EEUWIGHEID

Als iemand van jullie zijn Engelbewaarder zou kunnen zien, dan zou hij geloven dat hij God heeft gezien. Een engel is zo vol stralende schoonheid dat we hem met onze lichamelijke ogen niet kunnen aankijken, we zouden onmiddellijk sterven. Het sterfelijke aan ons zou door zoveel glans en schoonheid versplinteren. Zeker, er zijn begenadigden die hun Engelbewaarder mogen zien. Natuurlijk nooit zoals hij in zijn heerlijkheid is.
En deze engel staat altijd bij je, om het even wat je doet – of je slaapt of op de WC bent, of je zondigt of God blij maakt. Als je sterft zal hij een eeuwigheid met je samen zijn, indien je de eeuwige zaligheid verkrijgt. Maar zou je naar de eeuwige verdoemenis gaan – die er is! –, dan is dat voor jouw engel iets verschrikkelijks, iets onbegrijpelijks. God kan hem maar met één ding troosten, doordat Hij hem indeelt bij de Moeder Gods: hij wordt aan Zijn Koningin toevertrouwd. Omdat jij de liefde niet hebt gegeven, zal de Moeder Gods hem deze liefde geven.
Iedereen heeft zo’n engel en hij ziet Gods aangezicht. Hij weet wat God met jou van plan is. Ook hij zal, zoals God, nauwelijks tegen je vrije wil handelen. Ook als je een grote vereerder van je Engelbewaarder bent, weet je toch nog geen 2% wat de engel voor jou heeft gedaan en zal doen – dag en nacht!
Of hij zich in zijn gestalte met gratie of kracht toont, steeds werkt hij verheven en majestueus, want de weerglans van God rust op hem. Wanneer nu de aartsengel Michael aangewezen is, deze door God verworpen engel met het zwaard te bedwingen, dan denk niet dat Michael het met een stoffelijk zwaard doet. Als hoogste legeraanvoerder is hij een prisma van God. Op hem straalt de majesteit, het licht van God en als hij met zijn vinger naar Satan wijst, straalt het licht van God over zijn vinger op hem als een vernietigende bliksemstraal. Zo is het ook bij je Engelbewaarder.
Hij is blij met je groet. Hij heeft gewaakt toen je sliep – hij was bij je, en vooral bij hen die niet sliepen. Hij verheugde zich dat hij je voor een nieuwe dag mocht wekken. Zijn ingeving: "Nu mogen we met elkaar weer een nieuwe dag tot grotere eer van God beginnen." Wat was jouw antwoord?
Vaak zie ik de Engelbewaarder, ik zeg het eens heel ongedwongen, als een butler, steeds achter de beschermeling staand, wachtend op de wensen van zijn Heer. Je kan blij zijn dat hij veel doet op Gods bevel, anders zou je engel vaak zonder werk zijn. Mijn God, wat kan ik nog zeggen opdat je begrijpt wie naast je staat? Wat kan ik zeggen opdat men begrijpt dat men nooit alleen is?
Hij let altijd op je. Hij is een machtige hulp, waarvan jij je veel te weinig bewust bent. Heb je belangrijke dingen te vervullen of bezoeken af te leggen, stuur toch je engel vooruit, dat hij voor gesprekken zorgt, werken voorbereidt, contact opneemt met de engelen van hen die met jou in verbinding treden. Je zou veel meer resultaat bereiken. Als je zorgen hebt over de kinderen, waarom stuur je niet hun of jouw engel? Verzoek hem toch om zijn hulp! Hoe graag is hij bereid! Ouders, jullie hebben een bijzonder voorrecht de engelen van jullie kinderen aan te roepen, om opdrachten te geven of boodschappen over te brengen. Denk niet zo vreselijk menselijk, laat God in Zijn wonderbaarlijke voorzienigheid beschikken!
Zoveel weet je nog niet. Maar je Engelbewaarder weet het. Laat je onderrichten. Heb je je engel al eens voor alles bedankt wat hij onopvallend voor je gedaan heeft? In de bekoringen heeft hij je duizenden keren verdedigd. Je ziet de duivel niet komen en op welke listige manier hij je tracht te benaderen, maar je engel wel.
De lichamelijke gevaren en de gevaren voor de ziel herken je meestal te laat, terwijl je engel je voor onheil behoedt – voor je vecht. Dank je hem ook voor dat wat je niet voorziet en herkent, voor alle goede dingen die hij vandaag voor jou gedaan heeft?
Als jij je engel een bijzondere vreugde en dank wilt bereiden, dan vertrouw dit aan God toe, zijn Schepper, of zijn verheven koningin Maria. Mogen Zij hem een bijzondere vreugde schenken. Bidt bv.: „Mijn God, ik vraag U, geef mijn engel een geschenk; U mag hem alles geven, want hij is zonder zonde. Geef hem een grote straal van Uw heerlijkheid en een nog grotere kennis." (Want ook een engel heeft niet alle kennis van God!). Vergeet niet, wat je engel voor je doet: bij je religieuze oefeningen, bij de ontvangst van de heilige sacramenten, en jou vervangt waartoe jij niet in staat bent. Hij staat als spiegel van de majesteit van God naast je! Werk met hem en laat hem ook met jou werken. Hij is je leider. Wie van jullie wil zonder berggids de grootste berg, de Hemel, beklimmen? Om hem te beklimmen heeft God je een engel gegeven. Hij houdt het touw in de handen. Schenk hem je vertrouwen. Sluit vriendschap met hem. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb