DE EINDTIJD-ROZENKRANS (Info)

Op 1 dec. 2009 ontving de mystiek begenadigde Signore Silvano Marini uit Cascia (Italië) deze rozenkrans, die ook wel de Engelen-rozenkrans genoemd wordt. De cursieve tekst achter de naam van een aartsengel duidt op zijn betekenis. De Heilige Maagd smeekt onder tranen, deze Eindtijd Rozenkrans te bidden, om de verschrikkelijke tijd te verkorten en de triomf der Verenigde Harten en Haar Onbevlekte Hart te bespoedigen.

Deze rozenkrans bestaat, uit een medaille met erachter drie kleine kralen. Er zijn vervolgens zeven groepen van elk zeven kleine kralen. Tussen elke groep bevindt zich een grote kraal. Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, kunt deze ook in onderstaande volgorde bidden op een zelfgemaakt snoertje van zeven kleine kralen met aan het uiteinden een grote kraal.

Op de medaille bidt men
De Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God ...

Op elk van de drie kleine kralen bij de medaille bidt men
O God, kom met Uw engelen om mij te redden. Heer, haast U mij te helpen!

Op de 1e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel MICHAEL, 'Wie is als God' ?, leid ons tot bescheidenheid, om de 'duivel van de hoogmoed' te bestrijden, opdat wij gaan lijken op de eucharistische Jezus met een nederig en zachtmoedig Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 2e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel GABRIËL, 'Macht van God', leer ons royaal te geven, om de 'duivel van de gierigheid' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Schenker van het eeuwig leven, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 3e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel RAFAEL, 'Geneesmiddel van God', genees ons van alle ziekten en alle zonden van onzuiverheid, om de 'duivel van de ontucht' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Heilige en Zuivere van Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 4e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel URIËL, 'Vuur van God', leer ons geduldig te zijn, om de 'duivel van de woede' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, het geduldige Lam, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 5e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel JEHUDIËL, 'Geloofd zij God', help ons de goddelijke geboden te erkennen, om de 'duivel van de afgunst' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, Die de geboden van de Vader volkomen heeft nageleefd, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 6e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel SEALTIËL, 'Gebed tot God', leer ons matig te zijn, om de 'duivel van de gulzigheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die volmaakt is in al Zijn handelingen, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op de 7e grote kraal bidt men
O heilige aartsengel BARACHIËL, 'Zegen van God', leid ons in de ijver voor de Heer, om de 'duivel van de traagheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die de Wil van de Vader heeft vervuld, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:
O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Laat ons bidden
O Almachtige Heer, Die Zich nederig in de Eucharistie toont, wij bidden U op voorspraak van Maria, de Mystieke Roos, en Uw zeven Aartsengelen, die U dag en nacht, staande voor Uw Troon, loven: verleen ons Uw zeven christelijke deugden, opdat onze zielen gesterkt worden door de Koninklijke zalving, zodat wij de oorzaken van onze zonden overwinnen kunnen, en verleen ons nu en altijd Uw goddelijke zorg.  Amen.