DE ROZENKRANS VOOR DE EENHEID (Info)

Jezus zei: "Ik beloof, door het bidden van de Rozenkrans voor de Eenheid, grote macht te verlenen over Mijn gewond Heilig Hart, als deze met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van Mijn volk te genezen."

Bid de onderstaande gebeden op een normale rozenkrans.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader...

Onze Vader ...   Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

 

Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje
God, onze Hemelse Vader, door Uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van Uw Heilige Geest met macht over ons en onze harten uit. In Uw grote barmhartigheid, door de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot Uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U.

Bidt op de kleine kralen van ieder tientje
In Uw grote barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U.

Besluit de rozenkrans met het volgende gebed
Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God! O Jezus, Koning van alle volkeren, moge Uw Koninkrijk op aarde erkend worden! Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, Uw kinderen! Heilige Michael, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb