ROZENKRANS VOOR DE LIJDENDE ZIELEN
IN HET VAGEVUUR
(Info)

Deze Rozenkrans bestaat uit 13 geheimen, ter ere van de 13 deugden van de allerheiligste Maagd Maria voor de lijdende zielen in het vagevuur. Hij bestaat uit  13 groepjes van 3 kralen met nog een kraal tussen elke groep. Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden in onderstaande volgorde ook wel zonder rozenkrans bidden.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader ...

Bid op de eerste grote kraal: Onze Vader ...

Bid op de drie kleine kralen onder de medaille ter ere van alle Heiligen: Eer aan de Vader ...
ter ere van de H. aartsengel Michael: Eer aan de Vader ...
ter ere van de Heilige Engelbewaarders: Eer aan de Vader ...

Bid op de grote kraal onder de medaille: Wees gegroet, Maria ...

Op de medaille bidt men
Moeder van de Goddelijke Barmhartigheid, bid door de kracht van Uw Onbevlekt Hart voor de lijdende zielen in het vagevuur, tot glorie van God en redding van alle zielen.

Bid op elk van de drie kleine kralen
Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

Elk  niveau van het vagevuur draagt  de  naam  van  een  van  Onze  Deugden.

1e Niveau: de deugd van GODVREZENDHEID
Maria, help ons te groeien in de eerbied voor God. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

2e Niveau: de deugd van LIEFDE
Maria, help ons te groeien in de liefde tot God en de medemens. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen:
Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

3e Niveau:  deugd van GELOOF
Maria, help ons te groeien in het geloof in God en Zijn Woord in het heilig Evangelie. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

4e Niveau:  de deugd van HOOP
Maria, versterk onze hoop op God en de eeuwige zaligheid die Hij voor ons heeft bereid. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

5e Niveau:  de deugd van GEHOORZAAMHEID
Wees gegroet ... Maria, help ons Gods Geboden goed te onderhouden. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

6e Niveau:  de deugd van GEDULD
Maria, help ons, ons aardse lijden geduldig te dragen. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

7e Niveau:  de deugd van GODSVRUCHT
Maria, help ons, onszelf geheel aan God toe te wijden. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

8e Niveau:  de deugd van NEDERIGHEID
Maria, help ons nederig te zijn tegenover God, en dienstbaar te leven, zonder onszelf te verheffen. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

9e Niveau:  de deugd van WIJSHEID
Maria, leer ons de ware Wijsheid kennen. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

10e Niveau:  de deugd van MOED
Maria, geef ons de moed om altijd het goede te doen. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

11e Niveau:  de deugd van MATIGHEID
Maria, help ons af te zien van aardse overvloed. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

12e Niveau:  de deugd van KUISHEID
Maria, help ons in alle opzichten zuiver te leven. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

13e Niveau:  de deugd van GERECHTIGHEID
Maria, help ons de noden van de medemens te zien en deze met liefdevolle zorg te omringen. Wees gegroet, Maria ...

Op de drie kleine kralen: Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht hen verlichten. Mogen de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.  Amen.

Kijk ook bij de Litanie van Allerzielen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb