DE MISSIONAIRE ROZENKRANS

Deze heeft gekleurde kralen, en is afkomstig van de Amerikaanse Bisschop  Fulton Sheen  (1875-1979). U kunt hiervoor ook een normale rozenkrans gebruiken.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ... 

Onze Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet .
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Bij het 1e geheim bidden wij voor Afrika
De groene kleur herinnert ons aan de onmetelijke oerwouden en savannes van Afrika en ook aan de deugd van hoop.
Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die in het Afrikaanse werelddeel leven, en heel bijzonder voor de christelijke bloei van de volken, en voor de missionarissen die daar werken. Moeder Maria, Koningin van de Missies, wees onze voorspreekster bij Jezus, en wij bidden U daarbij voor vrede en vrijheid en voor het brood van elke dag voor alle volken van Afrika en voor overvloedige priester- en kloosterroepingen.

Onze Vader ...,   Wees gegroet ... 10x,   Eer aan de Vader ... 

O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden; behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bij het 2e geheim bidden wij voor Amerika
De rode kleur roept de oorspronkelijke volken van heel Amerika op en het bloed van de onschuldigen, vergoten in oorlogen, veroveringsstrijden, revoluties en guerrilla’s.
Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die leven in het Amerikaanse werelddeel dat het grootste aantal katholieken telt, maar waar veel ongelijkheid is, en onvoldoende sociale rechtvaardigheid. Heer, moge er vooral een eind komen aan de uitbuiting van de armen. Moeder Maria, Koningin van de Missies, help de Kerk om verdedigster van de armen te zijn, en met liefde te vechten voor de kleinsten, opdat ze sociale rechtvaardigheid, vrede en solidariteit mogen ondervinden.
Onze Vader ...,   Wees gegroet ... 10x,   Eer aan de Vader ...

O, mijn Jezus, vergeef ons ...

Bij het 3e geheim bidden wij voor Europa
De witte kleur roept de oorspronkelijke volken van het Europese werelddeel op, en de zuiverheid van hart die de christen moet bereiken.
Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die in Europa leven, waaruit vroeger zoveel missionarissen vertrokken, maar dat vandaag een nieuwe evangelisatie nodig heeft en apostolische roepingen. Wij bidden U heel bijzonder voor de erkenning van de christelijke waarden, voor de vermeerdering van godgewijde roepingen en voor een grotere evangelische inzet van de leken. Moeder Maria, Koningin van de Missies, wees onze middelares voor de vermeerdering van het christelijk geloof en voor priester- en kloosterroepingen onder de Europese volken.

Onze Vader ...,   Wees gegroet ... 10x,   Eer aan de Vader ...

O, mijn Jezus, vergeef ons ...

Bij het 4e geheim bidden wij voor Australië
De blauwe kleur herinnert aan de wijde zeeën van Australië en de rust en vrede die Maria uitstraalt. Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die leven in Australië, gevormd door duizenden eilanden, waarvan het 'eiland zijn' het missiewerk bemoeilijkt, waardoor veel mensen nooit over Christus hebben horen spreken.
Moeder Maria,  Koningin van de Missies, moge door Uw bemiddeling, veel missionarissen opstaan om Jezus naar alle eilanden van Australië te brengen, opdat deze mogen worden als de kralen van een geweldige Rozenkrans van geloof en liefde tot God.

Onze Vader ...,   Wees gegroet ... 10x,   Eer aan de Vader ...

O, mijn Jezus, vergeef ons ...

Bij het 5e geheim bidden wij voor Azië
De gele kleur roept de oorspronkelijke volken van het  Aziatisch werelddeel op en het goddelijk licht van liefde van de Vader.
Hemelse Vader, wij bidden U voor allen die in het Aziatisch werelddeel leven, vooral het volk van Oost Timor. Dit is het werelddeel waar Christus het Evangelie zaaide en Zijn Bloed, maar waar Hij het minst gekend is. Moeder Maria, Koningin van de Missies, moge door Uw bemiddeling het bloed van zoveel martelaren in het Azië van de twintigste eeuw, het zaad van christenen worden. Geef kracht en moed aan allen die teken van Christus zijn: missionarissen, Godgewijden, en zij die zich voorbereiden op het priesterschap, in het bijzonder in Oost Timor.

Onze Vader ...,   Wees gegroet ... 10x,   Eer aan de Vader ...

O, mijn Jezus, vergeef ons ... 

Maak jouw eigen website met JouwWeb