UITLEG OVER LITANIEËN

Een litanie is een gebed in een christelijke eredienst om God (of Maria, of een of meer heiligen) aan te roepen en te smeken om genade, een geschenk of een genezing. Een litanie wordt gebeden tijdens een dienst of een processie en heeft de vorm van een aantal aanroepingen; iemand (meestal priester of diaken) bidt voor, en de gelovigen antwoorden met een bepaalde formule zoals: bid voor ons, aanhoor ons, ontferm u over ons, of verhoor ons.

In de vroegste litanieën werd God aangeroepen om bevrijd te worden van de aanval en overheersing door woeste stammen, of om van pest, cholera of andere besmettelijke ziekten gevrijwaard te worden.

Later ontstonden diverse litanieën (van de Heilige Geest, de Heilige Maagd Maria, van alle heiligen, van Sint-Jozef, of van een bepaalde heilige) waarin deze worden aangeroepen, en om hulp en bijstand gesmeekt.

Als voorbeeld volgt hier een gedeelte van de Litanie van Loreto, die grotendeels gericht wordt aan de Heilige Maagd Maria (de cursieve tekst wordt gezegd door de gelovigen):

Zetel van Wijsheid / bid voor ons

Oorzaak van onze blijdschap / bid voor ons

Geestelijk vat / bid voor ons

Eerwaardig vat / bid voor ons

Heerlijk vat van godsvrucht / bid voor ons

Mystieke roos / bid voor ons

De Litanie van Maria behoort tot de gebeden van de rozenkrans. De Litanie van Allerheiligen wordt onder andere gebeden op het gelijknamige feest, op 1 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb