LITANIE TER ERE VAN DE 
GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Gods Liefde is de bloem, de Barmhartigheid is de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de Goddelijke Barmhartigheid lezen en vertrouwen krijgen.

  1. V. Heer, ontferm U over ons,
    A. Christus, ontferm U over ons.
  2. V. Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons,
    A. Christus, verhoor ons.

V. God, Hemelse Vader,
A. wij vertrouwen op U.
V. God, Zoon Verlosser van de wereld,
A. wij vertrouwen op U.
V. God Heilige Geest,
A. wij vertrouwen op U.
V. Allerheiligste Drie-ene God,
A. wij vertrouwen op U.


V. Goddelijke Barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt;
A. ik vertrouw op U (na elke aanroeping)

Goddelijke Barmhartigheid, grootste eigenschap van God;

Goddelijke Barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie;

Goddelijke Barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid;

Goddelijke Barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand zowel van mensen als van engelen;

Goddelijke Barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt;

Goddelijke Barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen,

Goddelijke Barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen;

Goddelijke Barmhartigheid, die het heelal omgeeft;

Goddelijke Barmhartigheid, die op de aarde neerdaalt in de persoon van het Vleesgeworden Woord;

Goddelijke Barmhartigheid, die uit de open wonde van het H. Hart van Jezus stroomde;

Goddelijke Barmhartigheid, voor ons geborgen in het Hart van Jezus, bijzonder voor de zondaars;

Goddelijke Barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Allerheiligst Sacrament;

Goddelijke Barmhartigheid, bij het stichten van de H. Kerk;

Goddelijke Barmhartigheid, in het sacrament van het H. Doopsel;

Goddelijke Barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons in het bijzonder in het uur van onze dood omhelst; Goddelijke Barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel;

Goddelijke Barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaars;

Goddelijke Barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen;

Goddelijke Barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons uittilt boven alle ellende;

Goddelijke Barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk;

Goddelijke Barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept;

Goddelijke Barmhartigheid, bekroning van al Gods werken;

Goddelijke Barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld;

Goddelijke Barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten;

Goddelijke Barmhartigheid, enige hoop voor wanhopige zielen;

Goddelijke Barmhartigheid, rust voor de harten, vrede te midden van angst;

Goddelijke Barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen;

Goddelijke Barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in;

Lam Gods, wiens oneindige Barmhartigheid de wereld redde op het kruis, vergeef ons.
Lam Gods, dat zich voor ons opoffert in elk sacrament, verhoor ons.
Lam Gods, dat in Uw onuitputtelijke Barmhartigheid, de zonden van de wereld wegneemt, heb medelijden met ons.

Laat ons bidden
Eeuwige God, Uw is barmhartigheid eindeloos en de schat  van Uw ontferming onuitputtelijk, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder Uw barmhartigheid in ons zodat we in moeilijke ogenblikken niet wanhopig of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan Uw heilige Wil, die Liefde en Barmhartigheid zelf is, onderwerpen.

O onbegrijpelijke en onbeperkte Goddelijke Barmhartigheid, wie kan U op waardige wijze prijzen en aanbidden?

Hoogste eigenschap van de Almachtige God, U bent de zoete hoop voor de zondige mens.

Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke Goddelijke Barmhartigheid. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb