GODDELIJKE BELOFTES BIJ DE EINDTIJD-
ROZENKRANS

Degene, die deze rozenkrans met geloof en liefde bidt:
1. zal van elke straf bevrijd worden, en vermijdt de eerste dood gedurende de tijd van de "Zeven Zegels" van de Apocalyps.
2. zal door degenen die gered worden, met de troost van de uitverkorenen opgericht worden. 3. zal de verrezen Jezus vanaf de wolken zien komen.
4. zal door de zeven aartsengelen een speciale bescherming hebben, hetzij vóór of tijdens de tijd van de Apocalyps.
5. zal eraan bijdragen elke soort duivel (van de aarde, onder de aarde, van de wateren, van het vuur en van de lucht) te verdrijven.
6. zal tot de bewoners van het hemelse Jeruzalem behoren, dat op Dozulé neerdaalt.
7. zal nooit het geloof aan Christus en aan de katholieke Kerk verliezen.
8. zal 21 familieleden uit het vagevuur bevrijden, waardoor dezen van de vreugden van het Paradijs kunnen genieten.
9. zal 21 familieleden, die in het atheïsme en ongeloof zijn vervallen, uit de handen van de duivels ontrukken.
10. zal de Heer en de engelen helpen, de rechtvaardigen van andere religies te redden.
11. zal de Heer en de engelen helpen, het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
12. zal alle gaven van de tweede Pinksteren ontvangen.
13. zal uit de handen van de Madonna, 'Mystieke Roos', de rozenkrans ontvangen met zijn, in Haar handschrift geschreven, eigen edele titel. 1
4. zal naast de bescherming van de eigen engelbewaarder ook die van de zeven aartsengelen van de Apocalyps krijgen.
15. zal van eigen ziekten genezen worden, en zal de genade ontvangen ook anderen te genezen.
16. zal zijn eigen huis en die erin wonen beschermen, en hun eigen goederen zullen door niemand weggenomen worden.
17. zal speciale openbaringen krijgen om de Bijbel te begrijpen, alsmede de laatste gebeurtenissen, om niet in verwarring te raken en bang te worden.
18. zal hoger op de mystieke ladder komen en de geheimen van het hiernamaals leren kennen.
19. zal vriend van de engelen en aartsengelen worden en zijn beschermheiligen zien.
20. zal met speciale edele titels in het gouden Boek des Levens ingeschreven worden, wanneer hij deze rozenkrans verbreidt.
21. zal bij andere naties onder de uitverkorenen en onder de nieuwe Koning van de vernieuwde wereld een speciale plaats in het hemels Jeruzalem krijgen, als hij deze rozenkrans verbreidt.