INFO EN BELOFTEN BIJ DE VADER-ROZENKRANS

Deze Rozenkrans is een teken van de tijd, van onze tijd, die de wederkomst van Jezus op aarde "met grote macht en majesteit" (Mt; 24,30) verwacht. De "Macht" is de meest in het oog lopende eigenschap van de Vader ("Ik geloof in God, de Almachtige Vader").

De Vader komt in Jezus en wij moeten Hem vragen, dat Hij het zo zeer verlangde aanbreken van de nieuwe schepping bespoedigt (Rom. 8,19).

De 5 tientjes van de  Vader-rozenkrans helpen ons, in het geheim van Zijn Barmhartigheid door te dringen, welke "machtiger is dan het kwaad, machtiger dan zonde en dood" (Dives in Misericordia, VIII, 15).

Zij herinneren ons, dat de mens werktuig en triomf van de Liefde van de Vader worden kan en worden moet, wanneer hij Hem zijn volledige "Ja" zegt en zo in de kring van de drievoudige Liefde binnentredend tot "Eer van de levende God" wordt.

De Vader-rozenkrans leert ons, het mysterie van het lijden als een groot geschenk te beleven, omdat het ons mogelijk maakt, onze liefde tot de Vader te betuigen en wij het voor Hem mogelijk maken om Zichzelf in ons te openbaren.

De Vader belooft, dat voor ieder Onze Vader vele zielen voor het eeuwige verderf zullen worden bewaard en vele zielen uit de kwellingen van het vagevuur zullen worden bevrijd.

De Vader verleent de gezinnen, die deze rozenkrans bidden, buitengewone genaden, die van generatie op generatie zullen doorwerken. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb