DE PATER PIO ROZENKRANS

Deze wordt op de normale rozenkrans gebeden.

Inleidend gebed
Wij bidden deze rozenkrans, opdat ons gebed God aangenaam moge zijn en het moge strekken tot Zijn meerdere eer en glorie en het moge bijdragen tot de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde, de bekering van de zondaars, ontrouw geworden christenen en het welzijn van alle mensen. Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Heilige Aartsengel Michael, verlicht ons met Uw licht. Heilige Aartsengel Michael, bescherm ons met Uw vleugels. Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons met Uw zwaard.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ... 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Bid op de eerste grote kraal: Onze Vader ...

Bid op de eerste drie kleine kralen:
Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...


1e Geheim: Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen. (Lc. 22, 24).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: berouw.

Bid op de grote kraal: Onze Vader ...

Bid op elke kleine kraal: Onze Vader ... Wees gegroet ... (vul aan bij ...heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder...)

Zeg het 1e Geheim nogmaals, en bid daarna: Eer aan de Vader ...
O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Gebed: Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, met Haar smarten en Haar tranen. Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


2e Geheim: Jezus wordt gegeseld
Pilatus liet omwille van het volk Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen. (Mt. 27, 26).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: geduld in lijden.

Bid op de grote kraal: Onze Vader ...

Bid op elke kleine kraal: Onze Vader ... Wees gegroet ... (vul aan bij ...heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder...)

Zeg het 2e Geheim nogmaals, en bid hierna: Eer aan de Vader ...

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Gebed: Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, met Haar smarten en Haar tranen. Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


3e Geheim: Jezus wordt met doornen gekroond

Ook vlochten zij een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. (Mt. 27, 29a-30).

Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: versterving

Bid op de grote kraal: Onze Vader ...

Bid op elke kleine kraal: Onze Vader ... Wees gegroet ... (vul aan bij ...heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder...)

Zeg het 3e Geheim nogmaals, en bid daarna: Eer aan de Vader ...

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Gebed: Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, met Haar smarten en Haar tranen. Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


4e Geheim: Jezus draagt Zijn Kruis naar de Berg van Calvarie
Zelf Zijn Kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het hebreeuws Golgotha. (Joh. 19, 17).

Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: te getuigen van ons Geloof.

Bid op de grote kraal: Onze Vader ...

Bid op elke kleine kraal: Onze Vader ... Wees gegroet ... (vul aan bij ...heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder...)

Zeg het 4e Geheim nogmaals, en bid daarna: Eer aan de Vader ...

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Gebed: Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, met Haar smarten en Haar tranen. Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


5e Geheim: Jezus sterft aan het Kruis
Jezus zei: "Vader vergeef het hun, want zei weten niet wat ze doen; Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest." (Lc. 23, 34-36). Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit geheim: wederliefde.

Bid op de grote kraal: Onze Vader ...

Bid op elke kleine kraal: Onze Vader ... Wees gegroet ... (vul aan bij ...heilige Maria, Moeder van God en onze Moeder...)

Zeg het 5e Geheim nogmaals, en bid daarna: Eer aan de Vader ...

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

Gebed: Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt zij nu en altijd en in alle eeuwigheid de Allerheiligste Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, met Haar smarten en Haar tranen. Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons; zegen ons en de gehele wereld.

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Bid na het vijfde tientje, tot besluit: Eeuwige Vader, wij wijden ons en de gehele wereld voor eeuwig toe aan het Allerheiligst Hart van Jezus en aan het smartvol en Onbevlekt Hart van Maria.

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn.  Amen.