DE HEILIGE GEEST ROZENKRANS 2

Gebruik hiervoor de gewone rozenkrans.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God ...

Onze Vader ...

Wees gegroet, Maria ...  Jezus, vermeerder ons geloof. Wees gegroet, Maria ...  Jezus, versterk onze hoop.
Wees gegroet, Maria ...  Jezus, verruim onze liefde, en ontsteek in ons hart het vuur van Uw goddelijke liefde.
Onze Vader ...   Eer aan de Vader ...

1e Gebed
Heilige Geest, open onze harten en maak ons ontvankelijk voor Uw genade. Verwijder alle hoogmoed en trots, alle haat en arrogantie uit onze harten en schenk ons Uw liefde, goedheid en deemoed. Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Onze Vader ...   Wees gegroet, Maria ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
O Jezus, wij bidden U: red een ziel die anders voor eeuwig verloren gaat. Amen.

2e Gebed
Heilige Geest schenk ons Uw genade, opdat de drie goddelijke deugden in ons vermeerderd en verstrekt worden. Vervul onze harten met liefde, opdat we de nood van onze naasten gaan inzien, het geloof in onze Hemelse Vader vermeerderd zal worden, en de hoop kunnen koesteren en verder uitdragen. Heer, wij bidden U: verhoor ons.

Onze Vader ...   Wees gegroet, Maria ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
O Jezus, wij bidden U: red een ziel die anders voor eeuwig verloren gaat. Amen.

3e Gebed
Heilige Geest, leid ons met Uw genade op onze levensweg en heilig ons. Ontferm U over hen, die Uw bijzondere hulp nodig hebben. Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Onze Vader ...
1e Weesgegroet... H. Geest, help allen die in nood verkeren.
2e Weesgegroet... H. Geest, help de vrouwen die abortus willen plegen, dit niet te doen.
3e Weesgegroet... H. Geest, help hen die zelfmoord willen plegen, daarvan af te zien.
4e Weesgegroet... H. Geest, help hen die in een sekte verstrikt dreigen te raken.
5e Weesgegroet... H. Geest, help de jeugd, opdat zij naar u zullen luisteren.
6e Weesgegroet... H.Geest, help hen die verslaafd zijn aan drugs of andere zaken.
7e Weesgegroet... H. Geest, help allen die Uw Kerk willen verlaten.
8e Weesgegroet... H. Geest, help allen die wanhopig zijn geworden.
9e Weesgegroet... H.Geest, help alle godgewijden die in moeilijkheden verkeren.
10eWeesgegroet...H. Geest, help ook ons in onze persoonlijke noden.

Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
O Jezus, wij bidden U: red een ziel die anders voor eeuwig verloren gaat.  Amen.

4e Gebed
Heilige Geest, schenk ons Uw genade, opdat wij de Wil van onze Hemelse Vader inzien, en geef ons de moed en de kracht om Zijn heilige Wil trouw te volbrengen. O Maria, U bent de Onbevlekte, vol van genade. U hebt het grote ja-woord gesproken tot onder het Kruis. Jezus heeft U tot onze hemelse Moeder gemaakt, en met de Apostelen heeft U tot de Heilige Geest gebeden. Wij bidden U, Gij onze Medeverlosseres, om de genade van de Heilige Geest in deze voor ons zo moeilijke tijd hier op aarde. Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Onze Vader ...   Wees gegroet, Maria ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O, mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
O Jezus, wij bidden U: red een ziel die anders voor eeuwig verloren gaat. Amen.

5e Gebed
Heilige Geest, schenk ons Uw Zeven Gaven en Twaalf Vruchten, opdat er heilige priesters en grote mannen en vrouwen in de H. Kerk en in de wereld komen. O Maria, verkrijg voor ons een hart dat open staat voor het Woord van God, en de genade om op onze plaats in de wereld trouw te blijven aan onze Heer en God en Hem steeds zullen beminnen en prijzen. Heer, wij bidden U: verhoor ons.

Onze Vader ...   Wees gegroet, Maria ... (10x)   Eer aan de Vader ...

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
O Jezus, wij bidden U: red een ziel die anders voor eeuwig verloren gaat.  Amen.