DE TRANEN-ROZENKRANS (Info)

Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt de gebeden ook in onderstaande volgorde bidden op een zelfgemaakt snoertje van zeven kleine kralen met aan de uiteinden een grote kraal. Deze rozenkrans bestaat uit zeven groepen van zeven kralen.

Inleidend gebed
Gekruisigde Jezus! Wij knielen ootmoedig voor U neer en offeren U de tranen op van Uw heilige Moeder, die U met innige liefde op Uw smartelijke Kruisweg begeleid heeft. Geef, o goede Jezus, dat wij door Haar tranen beseffen zullen, Haar boodschappen aan ons ter harte te moeten nemen. Help ons Uw Heilige Wil op aarde zo te volbrengen, dat wij waardig bevonden worden, U in de Hemel te loven en te prijzen tot in eeuwigheid.  Amen.

Bid op de grote kralen
O Jezus, gedenk de tranen van Uw Moeder, die Gij boven alles beminde op aarde, en die Gij nu in de Hemel het meest liefhebt.

Bid op de zeven kleine kralen
O Jezus, verhoor onze gebeden, omwille van de tranen en smarten van Uw allerheiligste Moeder.

Bid op de drie kralen bij de medaille
O Jezus, gedenk de tranen van Uw Moeder, die Gij boven alles beminde op aarde, en die Gij nu in de Hemel  het meest liefhebt.

Bid op de medaille
O Maria, Moeder van God en onze Moeder, wij bidden U: verenig onze smeekbeden met de Uwe, opdat Jezus, Uw goddelijke Zoon, tot Wie wij ons vol vertrouwen wenden, onze gebeden zal verhoren, en ons met de genaden die wij door het bidden van deze Rozenkrans afsmeken, het eeuwig leven zal schenken.

Slotgebeden
Uw tranen, O Moeder van smarten, vernietigen de macht van de hel.

Door Uw goddelijke zachtmoedigheid, O gekruisigde Jezus, bewaar de wereld voor de dwalingen die haar bedreigen.