LITANIE VAN DE HEILIGE GEEST (Info)

Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilige Geest, daal neer vanaf Uw troon van heerlijkheid, en sla Uw tent op in het hart van Uw dienaar. Wees geprezen.
Heilige geest, Die uitgaat van de Vader en de Zoon, leer mij in voortdurende tegenwoordigheid van God te leven. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die uitgaat van de Vader en de Zoon, leer mij te leven volgens de Wil van de Allerhoogste. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die woont in het Hart van de Zoon, leer mij U kennen en oprecht liefhebben. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die voor de eer van God de Vader zorgt, leer mij te leven in overgave aan God en in volmaakt vertrouwen op Hem. Wees geprezen.
Heilige Geest, Teken der vurige tongen, ontsteek in mijn hart het vuur van Uw Liefde. Wees geprezen.
Heilige Geest, geheimzinnige Duif, leer mij de Heilige Schrift begrijpen. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die noch een gelaat noch een naam heeft, leer mij op de juiste wijze te bidden. Wees geprezen.
Heilige geest, Die spreekt door de mond van de profeten, leer mij te leven in vrede en evenwichtigheid van geest en ziel. Wees Geprezen.
Heilige Geest, brandende Vuurhaard van Liefde, leer mij  wijs en geduldig te leven. Wees geprezen.
Heilige Geest, Gever van alle gaven, leer mij in nederigheid en bescheidenheid te leven. Wees geprezen.
Heilige Geest, overvloeiende Schatkamer van genaden, leer mij de waarde van het lijden te begrijpen. Wees geprezen.
Heilige Geest, bodemloze Schatkamer van genaden, leer mij de kostbare tijd goed te gebruiken. Wees geprezen.
Heilige Geest, onuitputtelijke Schatkamer van genaden, behoed mij voor elke liefdeloosheid en hoogmoed. Wees geprezen.
Heilige Geest, Wiens rijkdom door niemand kan worden geschat, leer mij nutteloze voorstellingen en gedachten af te weren. Wees geprezen.
Heilige Geest, Gever van talloze geschenken, leer mij nutteloze bezigheden en gesprekken te vermijden. Wees geprezen.
Heilige Geest, uit Wiens volheid wij allen ontvangen hebben, leer mij te zwijgen om op het gepaste ogenblik te kunnen spreken. Wees geprezen.
Heilige Geest, eeuwige Liefde, leer mij anderen het goede voorbeeld te geven. Wees geprezen.
Heilige Geest, eeuwige Goedheid, schenk mij volharding in het goede. Wees geprezen.
Heilige Geest, zoete Leermeester, leer mij op de juiste wijze met de mensen om te gaan. Wees geprezen.
Heilige Geest, lieve Vriend van de zielen, leer mij niemand te oordelen en onrecht niet te gedenken. Wees geprezen.
Heilige Geest, gelukbrengend Licht van de ziel, leer mij de behoeften van anderen te zien en goede werken niet te verwaarlozen. Wees geprezen.
Heilige Geest, Vader van de armen, laat mij mijn fouten herkennen. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die in de zielen wonderen bewerkt, leid mij door waakzaamheid naar volmaaktheid. Wees gepezen.
Heilige Geest, voor Wie niets verborgen is, leer mij te ontsnappen aan duivelse vervolgingen. Wees geprezen.
Heilige Geest, Die de toekomst van het heelal kent, help mij, mij los te maken uit de heerschappij van de duivel en het vlees. Wees geprezen.
Heilige geest, Die ook mijn toekomst kent, ik vertrouw U ook de bescherming over mijn familie, vrienden, weldoeners en alle mensen toe. Wees geprezen.
Heilige Geest, met Uw Goddelijke hulp, leer mij te leven tot eer en glorie van God, voor het heil van de zielen en tot vreugde van de Moeder Gods Maria, opdat ik als een nuttige dienaar kan sterven.  Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb