DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van Zijn Allerheiligst Hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska drie grote genadegaven:

- de afbeelding van de Goddelijke Barmhartigheid,
- de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid,
- het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid.

Op dezelfde dag, dat Zuster Faustina heilig werd verklaard (30 april 2000), stelde paus Johannes Paulus II voor de hele wereldkerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in op de eerste zondag na Pasen (Beloken Pasen), zoals Jezus het aan Zuster Faustina had verzocht.

Jezus sprak: "Dit feest komt voort uit Mijn innig medelijden en vindt zijn oorsprong in de diepste diepten van Mijn barmhartigheid. Op die dag staan alle sluizen van de Hemel, waardoor de genade vloeit, open. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige Communie op die dag zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straffen verkrijgen. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te komen, zelfs al zijn haar zonden zo rood als scharlaken. Wanneer haar vertrouwen groot is, kent Mijn edelmoedigheid geen grenzen."

Het is van groot belang, dat op de eerste zondag na Pasen de instelling van het Sacrament van de Verzoening in het Evangelie wordt verkondigd. Jezus noemt beide Sacramenten, Communie en Biecht, de bronnen van de Goddelijke Barmhartigheid.

Vervolgens zei Jezus tot zuster Faustina: "O, welke grote genaden zal Ik aan de zielen geven die dit gebed bidden. Laten zij terugkeren naar de bron van Mijn barmhartigheid nu er nog tijd is. Laten zij profiteren van het Bloed en het Water, dat voor hen vergoten werd. Voordat Ik kom als rechter, zet Ik eerst de deur van Mijn barmhartigheid wijd open. Hij, die weigert door de deur van Mijn barmhartigheid te gaan, moet door de deur van Mijn rechtvaardigheid. Ik wil de lijdende mensheid niet straffen, maar Ik verlang ernaar hen te genezen, hen te drukken aan Mijn barmhartig Hart. Ik wens dat de hele wereld Mijn barmhartigheid kent."

Het Uur van Barmhartigheid
"Om drie uur... verdiep je tenminste even in Mijn lijden, met name in Mijn grote eenzaamheid bij het sterven. Het is het uur van de grote barmhartigheid. Roep de almacht van de barmhartigheid af over de hele wereld, vooral over de arme zondaars. In dit uur staat de barmhartigheid voor elke ziel wijd open en kun je alles vragen voor jezelf en voor anderen. De barmhartigheid heeft over de rechtvaardigheid getriomfeerd. Daarom verlang Ik van elke ziel, dat zij Mijn barmhartigheid prijst."

Over de afbeelding sprak Jezus: "De personen, die vol vertrouwen deze afbeelding vereren, de huizen - ja zelfs de steden, waar ze vereerd zal worden - zal Ik sparen en beschermen." 

Maak jouw eigen website met JouwWeb