DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA

"Stel dat het mogelijk zou zijn te bestaan, nog voor de schepping van je eigen moeder; dat jij je moeder zou kunnen maken zoals jij zou willen dat zij zou zijn, zoals de schilder Raphael zijn creatieve ideeën kon realiseren."

"Als jij deze macht zou bezitten, zou jij dan een vrouw creëren waarvoor jij je zou schamen, om haar niet al te vrouwelijke en moederlijke gedrag? Zou je haar uiterlijk en innerlijk zo maken dat jij je voor haar zou generen? Of zou je haar, zover menselijke schoonheid gaat, de mooiste vrouw van de wereld maken. En voor zover schoonheid gaat, zou jij haar niet een ziel geven die alle deugden zou bezitten, oneindig zacht, wegschenkend en lief zou zijn. Een moeder die door haar zuivere wijze van leven, denken en hart een inspiratie zou zijn, niet alleen voor jou, maar ook voor je naaste? Zodat iedereen naar haar zou opzien als de absolute belichaming van het volmaakte moederschap?"

"Nou als jij, een onvolmaakt wezen, dat niet die fijngevoeligheid bezit voor wat goed is in het leven, gekozen zou hebben voor de beminnelijkste van alle moeders, denk jij dat Onze-Lieve-Heer, die niet alleen bestond voor Zijn Moeder, maar ook de onbeperkte macht bezat haar te maken zoals Hij dat wilde, haar in Zijn oneindigheid minder puur en lief zou hebben gemaakt, dan de jouwe?"

"]ij, die een afkeer hebt van egoïsme, zou jouw moeder onbaatzuchtig hebben gemaakt. Jij die lelijkheid verafschuwt zou haar van een buitengewone schoonheid hebben gemaakt.

Denk jij niet, dat de Zoon van God, die de zonde verafschuwt, zijn Moeder zonder zonde zou maken?

Denk je ook niet dat Jezus, Die een afkeer heeft van iedere onzuiverheid, Zijn Moeder onbevlekt schoon zou maken?"

"Omdat Maria is, zoals God wilde dat wij allemaal zouden zijn, spreekt zij over zichzelf als het eeuwige plan in Gods gedachte, degene van wie God hield nog voordat zij een schepsel was. Zij was niet alleen met Hem tijdens de schepping, maar reeds vóór de schepping. Zij bestond in Gods eeuwige gedachte, nog voordat er moeders bestonden. Zij is de moeder van alle moeders. Hoe dichter bij God, des te zuiverder. En omdat nooit iemand dichter bij God was dan de vrouw door wie Hij op deze aarde kwam, was niemand ooit puurder dan zij. Die zuiverheid noemen wij de Onbevlekte Ontvangenis."

(Mgr. Fulton Sheen)

Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria: 8 december.
Eerbiedwaardige Fulton Sheen: 9 december.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Maak jouw eigen website met JouwWeb