LITANIE VAN HET H. HART VAN JEZUS

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

 

Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, door de heilige Geest in de schoot van de Moeder-maagd gevormd,
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
Hart van Jezus, van oneindige majesteit,
Hart van Jezus, heilige tempel van God,
Hart van Jezus, tabernakel van de Allerhoogste,
Hart van Jezus, huis van God en poort van de Hemel,
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
Hart van Jezus, blakende gloed van liefde,
Hart van Jezus, heiligdom van rechtvaardigheid en liefde,
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde,
Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
Hart van Jezus, geduldig en rijk aan barmhartigheid,
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
Hart van Jezus, Zoenoffer voor onze zonden,
Hart van Jezus, van smaad oververzadigd,
Hart van Jezus, om onze boosheden vermorzeld,
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
Hart van Jezus, bron van alle troost,
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
Hart van Jezus, zaligheid van hen, die op U hopen,
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Laat ons bidden,
Heer Jezus, die door een nieuwe weldaad U gewaardigd hebt aan uw Kerk de onuitsprekelijke rijkdommen van uw goddelijk Hart te openen, geef dat wij aan de liefde van dit allerheiligste Hart mogen beantwoorden, en dat de smaad die is toegebracht door de ondankbaarheid van de mensen aan datzelfde allerheiligste Hart, door waardige dienstbewijzen vergoed wordt. Dit vragen wij U, die leeft en heerst met de Vader en de H. Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb