DE HEILIGE KRUISWEG 1

Onze Heer deed deze Kruisweg met zuster Josefa Menèndez – kloosterlinge bij de congregatie van het Heilig Hart van Jezus – op woensdag 28 maart 1923 in de Goede Week, en liet haar die twee dagen later, op Goede Vrijdag 30 maart, opschrijven.

Na elk Onzevader bad Josefa de gebeden met de tekst: Eeuwige Vader, ontvang ... enz. (zie onder elke statie).

V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Kom en beschouw Mij op de smartelijke weg naar Calvarië, waar Mijn  Bloed zal vloeien ... Aanbid het en bied het Mijn Hemelse Vader aan voor het heil van de zielen."

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Hoor, Mijn doodvonnis is uitgesproken. Zie hoe stil, met welk geduld en zachtmoedigheid Mijn Hart het ontvangt! Gij, zielen, die Mij wilt navolgen, leer te zwijgen en de gemoedsrust te bewaren tegenover degenen, die u vernederen en zich tegen u verzetten."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!

En terwijl Zr. Josefa de grond kuste bad zij:
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Tweede Statie: Jezus neemt het Kruis op Zijn schouders
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Bezie het Kruis, dat op Mijn schouders drukt. Het is loodzwaar; het gewicht zeer groot, maar hoeveel groter is toch Mijn liefde voor de zielen. Gij zielen, die Mij bemint, vergelijk uw lijden met de liefde die ge voor Mij hebt, en laat nooit de vlam van die liefde uitdoven door uw droefheid."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het Kruis
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Onder de last van het Kruis val Ik neer, maar de ijver voor het heil der zielen richt Mij op en geeft Mij nieuwe moed de weg te vervolgen. Gij, zielen, die Ik oproep het Kruis met Mij te dragen, zie toe, of de ijver voor de zielen u nieuwe kracht geeft om verder te gaan op de weg van zelfverloochening en versterving, of dat de eigenliefde u onder het gewicht van Mijn Kruis doet bezwijken."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Vierde Statie: Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Hier ontmoet Ik Mijn allerheiligste en teerbeminde Moeder. Beschouw de marteling van die twee Harten … Maar Hun smart verenigt zich en versterkt Hen wederkerig. Zo overwint, ondanks het vele lijden, toch de liefde. Gij zielen, die dezelfde weg betreedt en dezelfde liefde beoefent, moge het ondergaan van uw veelvuldig lijden u bezielen en versterken, opdat de liefde zal overwinnen. Moge de eenheid in smart u ondersteunen en de doornen op uw pad edelmoedig doen aanvaarden."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie hoe deze man voor een karig loon die pijnlijke en wrede last aanvaardt. Beschouw ook Mijn Lichaam, dat Zijn kracht gaat verliezen … Gij allen, die de weg van de volmaaktheid hebt gekozen, als de moed u ontzinkt bij het zien van de inspanning die gij tegen uw natuur in moet volhouden, begrijp dan goed, dat ge uzelf hebt verplicht, Mijn Kruis te dragen, niet voor een aardse vreugde, maar om het eeuwig leven te verwerven en dit geluk voor veel andere zielen te verzekeren."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan."

Zesde Statie: Veronika droogt Jezus’ bebloed gezicht af
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie hoe liefdevol deze vrouw Mijn Aangezicht komt afdrogen en hoe haar liefde de menselijke afkeer weet te overwinnen. O gij allen, die uit liefde tot Mij de wereld - en al hetgeen ge hier op aarde het meest zou beminnen - hebt verlaten, vrees toch niet de achting van de mensen te verliezen door edelmoedige daden de Wonden van Mijn door Mijn Bloed overstroomd Aangezicht af te drogen!”

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Het Kruis put Mijn krachten uit. De weg is lang en zwaar. Niemand komt nader om Mij te ondersteunen, en Mijn beklemming wordt zo groot, dat Ik voor de tweede maal val. Laat u niet ontmoedigen, gij zielen, die Mij volgt op Mijn weg, als uw leven zonder enige troost is, vol van geestelijke dorheid en onvruchtbaarheid, verstoken van alle geestelijke steun. Vat opnieuw moed door het beschouwen van Mijn voorbeeld op de weg naar Calvarië: het is voor de tweede maal dat Hij valt, maar Hij richt zich op en vervolgt Zijn weg ten einde toe. Indien ge wat kracht wilt herwinnen, kom dan naderbij en kus Zijn voeten."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Achtste Statie: Jezus vermaant de wenende vrouwen
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"De vrouwen van Jeruzalem wenen, als zij Mij in zo’n onwaardige toestand zien. De wereld weent uit vrees voor het lijden. Maar Ik, Ik zeg u, gij zielen, die Mij volgt op de smalle weg: later zal de wereld u door de bloeiende hemelse velden zien gaan, terwijl zij die de wereld dienden, ten prooi te zullen vallen aan het vuur, dat door hun ongeoorloofde genoegens en vermaken is bereid."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Negende Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het Kruis
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Beschouw Mij, terwijl Ik Calvarië bereik en voor de derde maal val … Hierdoor wil Ik de arme zielen sterken, die op het punt staan, de eeuwige dood in te gaan. Het Bloed uit de Wonden, welke door de derde val werden veroorzaakt, zal deze zielen zuiveren. Het zal voor hen verkrijgen, dat zij zich een laatste maal oprichten, alvorens het eeuwig leven binnen te gaan. Gij, zielen, die op Mij wilt lijken, weiger nooit een goede daad die u veel kost, al zou deze ook een nieuwe wond veroorzaken. Wat doet dat er toe! … Dat bloed zal het leven geven aan een ziel! Volg Mijn voorbeeld na, dat verder opgaat naar Calvarië."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Tiende Statie: Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie, hoe wreedaardig men Mij de klederen afrukt. Bedenk, hoe stil en in volkomen overgave Ik dit onderga. Laat ook u geheel vrijwillig van uw goederen beroven, ja van alles wat gij bezit … In ruil daarvoor zal Ik u opnieuw bekleden met zuiverheid en u de schatten van Mijn Hart schenken."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Elfde Statie: Jezus wordt aan het Kruis genageld
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie Mij hier op de top van de Calvarië-berg, waar Ik Mij ga overleveren aan de dood. Ik word uitgestrekt en op het Kruis vastgenageld. Ik heb niets meer, zelfs niet de vrijheid om ook maar een Hand of een Voet te bewegen. Maar het zijn niet de spijkers, die Mij vastgeklonken hebben; het is de Liefde! Aan Mijn Lippen ontsnapte dan ook geen klacht, geen zucht. O gij, die vastgeklonken zijt op het kruis van het Geloof door die banden der liefde, in uw geloften uitgedrukt; klaag niet en mor niet wanneer de gezegende spijkers uw handen en voeten doorwonden. Kom en kus de Mijne; dáár zult ge kracht vinden!

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het Kruis
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Het Kruis vergezelt Mij op de weg naar Calvarië en op dat Kruis slaakte Ik ook Mijn laatste zucht. Gij, zielen, die het kruis als onafscheidelijke metgezel in uw leven hebt gehad, zult zeker in zijn armen uw laatste zucht slaken. Maar wees er ook van verzekerd, dat het de deur zal zijn, waardoor gij het eeuwig Leven zult binnengaan! Kus onophoudelijk dit gezegend en heilig loon. Omhels het met tederheid en bemin het als uw allergrootste schat."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Dertiende Statie: Jezus wordt van het Kruis genomen
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie, met welk een toegewijde liefde die rechtvaardige man Mijn Lichaam van het Kruis afneemt. Hij legt Het neer in de armen van Mijn Moeder. Zij aanbidt Het; kust Het; Zij laat Haar tranen de vrije loop over Mijn Aangezicht en al Mijn Ledematen. Dan geeft Zij Het over aan hen, die Het gaan balsemen en in het graf neer gaan leggen. Uitverkoren zielen, die geroepen zijt Bruiden en Slachtoffers te zijn, kom, en neem Mijn Lichaam, balsem Het met de geur van uw deugden …, aanbid Zijn gapende Wonden …, kus Me …, laat uw tranen vallen op Mijn Aangezicht …, en leg Mij neer in de tombe van uw hart. Zeg eveneens een woord van medeleven tot Mijn geliefde Moeder, die ook de uwe is."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

Veertiende Statie: Jezus wordt in het graf gelegd
V. Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus, en wij loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

"Zie, met welk een tederheid men Mij in het graf neerlegt. Het is nieuw en daardoor vrij van de minste smet. Gij, zielen, die met Mij zo innig verbonden zijt door de banden van uw geloften, zoek naar de meest tedere attenties, die de liefde u kan ingeven, opdat uw hart zuiver zij en ten volle bereid om Mij te bedelven onder uw tedere liefde, de sterke liefde, de blijvende en edelmoedige liefde. Aanbid thans Mijn Wonden, kus Ze en bid het Miserere*."

V. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader ...

Eeuwige Vader, ontvang het Goddelijke Bloed, dat Jezus Christus, Uw Zoon, tijdens Zijn Liefde heeft vergoten. Omwille van Zijn Wonden, Zijn met doornen doorboord Hoofd, Zijn Hart, en al Zijn Goddelijke Verdiensten, vergeef de zielen en red hen!
Goddelijk Bloed van Mijn Verlosser, Ik aanbid U met de grootste eerbied en liefde, om de smaad te herstellen, die U door de zielen wordt aangedaan.

*Ontferm U.