ROZENKRANS VAN JEZUS' HEILIGE WONDEN

Gebruik hierbij de gewone Rozenkrans.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

Begin met de volgende aanroepingen
Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig! Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de hele wereld! O Jezus, Goddelijke Zaligmaker, wees ons en de hele wereld genadig! Schenk ons genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren, en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!

Bid op de grote kralen
Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen.

Bid op de kralen van elk tientje
Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

Bid op het einde 3x
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.