BELOFTEN BIJ HET 12-JAREN-GEBED
De 7 Onze Vaders en Weesgegroeten van de H. Birgitta

Het betreft hier het gebed ter ere van Jezus' H. Bloed, dat ons door de H. Birgitta bekend is geworden. Jezus openbaarde haar: "Weet dat Ik degenen die gedurende 12 jaren dagelijks 7 Onze Vaders en Weesgegroeten ter ere van Mijn kostbaar Bloed bidden, 5 genadegaven zal bewijzen:

1. Zij komen niet in het vagevuur.

2. Ik zal ze in het getal der martelaren opnemen, alsof ze hun bloed voor het geloof vergoten hadden.

3. Ik zal drie zielen van hun verwanten, volgens hun keus, in de heilig makende genade behouden.

4. De zielen van hun verwanten tot in de vierde graad zullen de hel ontgaan.

5. Een maand voor hun dood zullen ze de innerlijke kennis ervan hebben.

 

Indien ze sterven voordat de twaalf jaren voorbij zijn, beschouw ik het als volbracht, d.w.z. alsof zij aan de voorwaarden hadden voldaan."

 

Paus Innocentius X bevestigde deze openbaring en voegde eraan toe, dat de zielen die deze devotie vervullen iedere Goede Vrijdag een ziel uit het vagevuur bevrijden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb