NOVEEN VOOR DE MARTELAREN

Dag 1
Machtige God, over heel onze wereld worden Uw talloze wonderen verkondigd. Wij danken U voor de christenen in Egypte die Uw Goede Boodschap ter harte nemen en uitdragen aan hun naasten. Schenk moed en wijsheid aan allen die geconfronteerd worden met vervolging. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 2
Goede God, Gij schenkt Uw volk steeds weer een nieuw begin en nieuwe kansen. Wij willen U danken dat wij in alle vrijheid de Weg van Uw Zoon Jezus Christus mogen volgen. Wij willen U bidden voor alle mensen over de hele wereld die deze vrijheid niet kennen. Geef dat alle mensen elkaar gaan zien als broeders en zusters en elkaar met respect en met liefde tegemoet treden. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 3
Goede God, U hebt zich een volk verworven uit alle rassen, talen en naties. Wij bidden U voor de Christenen in de Centraal Afrikaanse Republiek die gevaar lopen omdat zij Uw Zoon Jezus als de Christus belijden en Hem herkennen in al hun naasten. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 4
God van bevrijding, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap geleid naar het land van vrijheid. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen die vastzitten in gevangenissen omwille van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U dat zij voor ons een voorbeeld van standvastigheid en trouw mogen zijn. Dat hun geloof ons geloof bezielt, en dat hun lijden ons geloof doet groeien. Schenk hun kracht naar kruis. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 5
Goede God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom voor onze broeders en zusters in Pakistan. Wij bidden U dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden en vieren. Wij vragen U: schenk Uw Kerk in Pakistan wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 6
Almachtige God, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Wij vragen U vandaag: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 7
Almachtige God, U hebt moed en hoop op eeuwig leven geschonken aan Uw martelaren. Wij bidden U voor alle slachtoffers van oorlog en geweld in Syrië en speciaal voor de Christenen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Dat ze kracht en troost ontvangen van hun geloof in U. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 8
Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus is de Weg en de Waarheid en het Leven. Hij is de Deur naar het eeuwige geluk. Wij danken U voor Zijn zelfgave uit liefde aan het kruis en wij bidden U voor alle mensen overal ter wereld die met Hem meelijden, om hoop en vertrouwen in de toekomst. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Dag 9
Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle inwoners van Nigeria, dat Gij hun oren en ogen opent voor Uw Boodschap van leven en liefde en dat Gij hun hart zacht en ontvankelijk maakt om Uw Woord van vrede goed te kunnen verstaan. Wij danken U voor alle Nigeriaanse geloofsverkondigers. Bemoedig hen in hun kostbaar werk en schenk hun rust om telkens weer op verhaal te komen. Door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, Die Uw Kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in U. Schenk hun Uw Geest van kracht en overwinning.

Maak jouw eigen website met JouwWeb