INFO BIJ DE TRANEN-ROZENKRANS

Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari.

In 1927 ontving zuster Amalia van de congregatie "Missionaressen van de gekruiste Jezus" Campinas Brazil het ordeskleed.

Deze kloosterzuster in Zuid-Amerika werd op bijzondere wijze bevoorrecht met de lijdenstekenen van Christus in haar lichaam. Op 8 November 1929 om 9:00 uur 's morgens, toen een van haar bloedverwanten door een ernstige ziekte werd getroffen, en er volgens de artsen geen hoop op herstel mogelijk was, wendde zuster Amalia zich tot haar goddelijke Meester. En voor het tabernakel neergeknield, offerde zij haar eigen leven, om dat van de stervende te redden. Daar vernam zij de stem van haar Meester, Die tot haar zei: 

"Wilt gij deze genade verkijgen, vraag ze Mij omwille van de tranen van Mijn Moeder."

En op haar vraag hoe te handelen ontving zij als antwoord: "Bid met de volgende woorden: O Jezus, verhoor onze smeekbeden omwille van de tranen van Haar, die U op aarde het meest bemind heeft en die Gij in de Hemel het meest liefhebt." 

"Mijn dochter, wat de mensen Mij ook vragen om de tranen van Mijn moeder, daar zal ik op de meest liefdevolle wijze gehoor aan geven." De Tranen-rozenkrans werd op 15 mei 1934 door de kerkelijke overheid goedgekeurd tegelijk met de statuten van de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Tranen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb