DE MEDITATIEVE ROZENKRANS

Bid het begin van elk Weesgegroet zoals hieronder, gevolgd door een van de genummerde gebeden.
Gebruik hierbij de gewone Rozenkrans

1e Tientje
Onze Vader ...
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U; Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht van Uw schoot Jezus,  (gevolgd door nr.1 enz.)

1. Die U, reine Maagd, ontving van de H. Geest. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
2. met Wie U ging naar Elisabeth in het gebergte. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
3. Die uit U, reine Maagd, geboren werd in grote vreugde. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
4. Die U, in doeken gewikkeld, in een kribbe gelegd hebt. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
5. Die de heilige engelen lofprijzen met hemels gezang. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
6. Die de herders zochten en vonden in Bethlehem. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
7. Die op de achtste dag besneden en Jezus genoemd werd. Amen. 
Wees gegroet, Maria, ...
8. aan Wie de Drie Koningen goud, wierook en mirre offerden. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
9. Die U in de tempel aan God, Zijn hemelse Vader, hebt geofferd. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
10. met Wie U naar Egypte bent gevlucht en na zeven jaren terugkeerde. Amen.

2e Tientje
Onze Vader ... 
Wees gegroet, Maria ...
11. Die U in Jeruzalem verloor en na drie dagen terugvond. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
12. Die elke dag toenam in leeftijd, wijsheid en genade. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
13. Die door Johannes gedoopt werd in de Jordaan, zoals de zondige andere mensen. Amen.
Wees gegroet, Maria ....
14. Die door satan werd bekoord en toch niet door hem overwonnen kon worden. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
15. Die het volk het Rijk Gods verkondigde met Zijn leerlingen. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
16. Die veel zieken genas met goddelijke kracht. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
17. Wiens voeten Maria Magdalena met haar tranen waste, met haar haren droogde en met kostbare olie zalfde. Amen. 
Wees gegroet, Maria ...
18. Die Lazarus en andere doden uit de dood opwekte. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
19. Die Zich op de berg Tabor in heerlijkheid toonde aan Zijn leerlingen. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
20. Die op Palmzondag in Jeruzalem met hoge eer ontvangen werd. Amen.

3e Tientje
Onze Vader ...
Wees gegroet, Maria ...
21. Die Zijn leerlingen Zijn heilig Lichaam gaf bij het Laatste Avondmaal. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
22. Die in de Hof van Olijven bad, en bloedig zweet vergoot. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
23. Die Zich gevangen liet nemen, liet binden en voor de rechters geleiden. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
24. Die door veel valse getuigen onrechtvaardig beschuldigd werd. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
25. Wiens allerheiligst Aangezicht bespuwd, geblinddoekt en geslagen werd. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
26. Die naakt aan een zuil werd vastgebonden en gegeseld. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
27. Die met een doornenkroon gruwelijk werd gekroond. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
28. voor Wie ze spottend neerknielden en 'aanbaden'. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
29. Die tot de schandelijke dood aan het kruis onschuldig werd veroordeeld. Amen.
Wees gegroet, Maria ... 
30. Die Zijn kruis naar de Calvarieberg op Zijn heilige schouders droeg. Amen.

4e Tientje
Onze Vader ...  
Wees gegroet, Maria ...
31. Die U, Zijn heilige Moeder, en andere vrouwen aansprak, en zich tot hen wende. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
32. Die aan Zijn handen en voeten aan het kruis genageld werd. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
33. Die bad voor hen, Die Hem kruisigden, pijnigden en doodden. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
34. Die tot de misdadiger sprak :"Heden nog zult gij met Mij zijn in het Paradijs". Amen.
Wees gegroet, Maria ...
35. Die U, Zijn bedroefde Moeder, de H. Johannes aanbeval, Zijn geliefde leerling. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
36. Die uitriep: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten". Amen.
Wees gegroet, Maria ...
37. Die met azijn en gal werd gelaafd, toen Hij gezegd had "Ik heb dorst". Amen.
Wees gegroet, Maria ...
38. Die sprak: "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest". Amen. Wees gegroet, Maria ...
39. Die voor het laatst sprak: "Het is volbracht", namelijk dat wat van Hem geschreven stond. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
40. Die een bittere dood voor ons zondaars gestorven is. Amen. God zij lof !

5e Tientje
Onze Vader ...  
Wees gegroet, Maria ...
41. Wiens zijde werd doorstoken, waaruit water en bloed stroomde. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
42. Die U in de schoot werd gelegd, zoals men vol begrip aanneemt. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
43. Die door goede, rechtvaardige mensen gezalfd werd en begraven. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
44. Wiens heilige Ziel naar de hel afdaalde en de zielen van de voorvaderen verloste. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
45. Die op de derde dag opstond uit de doden, alleluja !
Wees gegroet, Maria ...
46. Die U zeer verheugde en ook allen aan wie Hij verscheen, alleluja !
Wees gegroet, Maria ...
47. Die, ook voor Uw ogen, ten Hemel opsteeg en nu zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluja!
Wees gegroet, Maria ...
48. Die Zijn Heilige Geest zond aan al Zijn gelovige mensen. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
49. Die eens het oordeel zal uitspreken over de levenden en de doden. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
50. Die U, Zijn allerliefste Moeder, tot zich opgenomen heeft In Zijn Rijk. Amen.
Wees gegroet, Maria ...
Die met Zijn hemelse Vader en de H. Geest leeft en heerst - en ook met U, O Koningin der Ere ! - nu en altijd, zonder einde in de eeuwige vreugde. Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb