DE IMMACULATA-ROZENKRANS (Info)

Op 13 mei 1940 heeft O.L. Vrouw in Mariënfried (Duitsland) aan de toen 16-jarige Bärbel Ruesz de Immaculata-rozenkrans geleerd. Deze wordt op een normale rozenkrans gebeden. Er zijn geen 5 Geheimen, maar na elk Weesgegroet volgt het gebedje zoals dat in het onderstaande overzicht is aangegeven. Elk gebedje kan ook met een eigen intentie aangevuld worden, bv. bij het eerste tientje: Door Uw onbevlekte ontvangenis,  O Maria, red ons vaderland. Bij het tweede tientje bv.: ...  O Maria, bescherm onze kinderen.

'Maria Immaculata' duidt op de onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria, ofwel: H. Maria, zonder erfsmet ontvangen.
Lees hier meer over in het leven van de Heilige Bernadette.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Almachtige Vader ... 

Eer aan de Vader ...

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria ...
Eer aan de Vader ...

1e tientje
Onze Vader ... 10x Wees gegroet ...  + Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria, red ons.
Eer aan de Vader ...
O grote, o getrouwe Middelares van alle genaden, bid voor ons.

2e tientje
Onze Vader ... 10x Wees gegroet ...  + Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria, bescherm ons.
Eer aan de Vader ...
O grote, o getrouwe Middelares van alle genaden, bid voor ons.

3e tientje
Onze Vader ... 10x Wees gegroet ...  + Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria, leid ons.
Eer aan de Vader ...
O grote, o getrouwe Middelares van alle genaden, bid voor ons.

4e tientje
Onze Vader ... 10x Wees gegroet ...  + Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria, heilig ons.
Eer aan de Vader ...
O grote, o getrouwe Middelares van alle genaden, bid voor ons.

5e tientje
Onze Vader ... 10x Wees gegroet ...  + Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria, regeer ons.
Eer aan de Vader ...
O grote, o getrouwe Middelares van alle genaden, bid voor ons.