Beloften van Jezus aan hen, die met liefde de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed bidden

1. Ik beloof allen tegen duivelse aanvallen te beschermen, die met volle toewijding de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed bidden.
2. Ik zal hun vijf zintuigen beschermen.
3. Ik zal hen tegen een plotselinge en onvoorziene dood bewaren.
4. Twaalf uren voor hun dood zal Ik hen Mijn kostbaar Bloed te drinken geven en Mijn heilig Lichaam toedienen.
5. Vierentwintig uur voor hun dood zal Ik hen Mijn vijf Wonden tonen, zodat zij een diep berouw en een volledig besef van al hun zonden krijgen.
6. Ieder, die hiermee een noveen houdt, zal datgene waarnaar hij verlangt, gegeven worden. Ik zal
daardoor grote wonderen verrichten.
7. Daardoor zal Ik veel geheime systemen vernietigen en in Mijn barmhartigheid vele zielen van het kwade bevrijden.
8. Ik zal daardoor vele zielen uit het vagevuur verlossen.
9. Ik zal degenen, die Mijn kostbaar Bloed door deze rozenkrans vereren, op Mijn weg leiden en Mijn weg doen inzien.
10. Ik zal hen genadig zijn, die met Mijn heilige Wonden en Mijn kostbaar Bloed medelijden hebben.
11. Aan degenen die dit gebed steeds iemand anders leert, wordt een aflaat van vier jaar verleend. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb