BELOFTEN BIJ DE LITANIE VAN DE HEILIGE GEEST

Beloften van God de Vader aan ieder die deze litanie tenminste 3x per week vurig bidt

1. "Ik zal hen op zichtbare wijze aan de hand van hun tegenstander onttrekken.
2. Ik zal de hindernissen verwijderen, die hen op de weg naar de volmaaktheid hinderen.
3. Ik zal hen een extra engel geven, die hen door ingeving zal beschermen tegen verleidingen tot zonde.
4. Zij zullen volharden op de weg van de deugd.
5. Zij zullen hun tekortkomingen goed herkennen.
6. Zij zullen de kracht krijgen om zich uit zondige gewoontes los te maken.
7. Ik zal hun geloof, hoop en liefde versterken.
8. Ik zal hun uit de materiële nood trekken.
9. In hun familie zal eendracht en onderlinge liefde heersen.
10. Wie zijn naaste wil helpen, moet deze litanie tenminste gedurende een half jaar dagelijks bidden."

Beloften van de Heilige Geest
1. Deze litanie zal zich verspreiden als een lawine.
2. Wie ze aan iemand geeft, heeft aandeel aan diens gebeden.
3. Indien iemand zijn verdiensten niet voor zichzelf wil houden, mag hij de Heilige Geest zeggen waarvoor.