afb.: verschijning van Jezus aan Margaretha Maria Alacoque, uit Paray-le-Monial (Frankrijk

BELOFTEN  VAN  JEZUS  BIJ DE  NOVEEN TOT ZIJN ALLERHEILIGST HART

De H. Margaretha Maria Alacoque ontving de onderstaande beloften ten gunste van de vereerders van het Allerheiligst Hart van Jezus.

1. "Ik zal hun alle genaden schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal aan hun huisgezinnen de vrede schenken.
3. Ik zal hen in al hun lijden troosten.
4. Ik zal hun een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij hun dood.
5. Ik zal overvloedig zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en een eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van mijn Hart zal geplaatst en vereerd worden.
10. Aan hen die aan het heil der zielen werken, zal Ik de gave verlenen de meest verstokte harten te treffen.
11. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in Mijn Hart geschreven vinden en deze zal daar nooit uitgewist worden." De Grote Belofte:
12. "Ik beloof u, in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat Zijn almachtige liefde aan allen, die achtereenvolgens negen eerste vrijdagen te Communie gaan, de eindgenade van de boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de laatste Sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal Mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn."