INFO BIJ GEBEDEN TOT DE LIJDENDE JEZUS

Jezus: "Uit Mijn Hart komen altijd woorden van liefde die in de zielen binnendringen, hen verwarmen en soms in brand zetten. Het is de stem van Mijn Hart die zich verbreidt en ook diegenen bereikt die Mij niet willen horen en die daarom Mij niet bemerken. Maar allen spreek Ik innerlijk aan; tot allen richt Ik Mijn Woord, omdat Ik allen liefheb. Wie de wet van de liefde kent, verwondert zich er niet over dat Ik niet ophoud te zeggen, dat het Mij onmogelijk is niet aan te kloppen aan de deuren van degenen die Mij weerstand bieden en dat de weigering die Ik dikwijls tegenkom, Mij als het ware dwingt Mijn waarschuwing, Mijn uitnodiging en Mijn oproep te herhalen. Zijn al Mijn liefdevolle woorden die uit Mijn Hart komen dan iets anders dan de liefdevolle Wil van een liefhebbende God Die redden wil? Maar Ik weet heel goed, dat Mijn onbaatzuchtige uitnodigingen velen niet baten en dat de weinigen die ze aanvaarden, zelf ook nog aanzienlijke inspanningen moeten doen om Mij te ontvangen. Wel, Ik wil Mij edelmoedig tonen (bijna alsof Ik het tot nog toe niet geweest zou zijn) en Ik doe het door u een kostbare edelsteen van Mijn Liefde te schenken als getuigenis van de oprechte genegenheid die Ik voel voor allen. Aldus heb Ik besloten een dijk te openen, om een stroom van genade te laten vloeien, die Mijn Hart niet meer kan tegenhouden. 

En zie wat Ik aanbied in ruil voor een beetje liefde:
-de vergeving van alle fouten, en de zekerheid van de redding op het ogenblik van sterven aan wie tenminste eenmaal per dag denkt aan de smarten die Ik in de hof van Gethsemani heb geleden;
-een volmaakt en blijvend berouw aan wie één Mis laat opdragen ter ere van diezelfde smarten;
-het welslagen in de geestelijke aangelegenheden aan hen, die de liefde tot Mijn grote smarten van Gethsemani bij anderen zullen inprenten.

En ten slotte om u te tonen dat Ik werkelijk een dijk van Mijn Hart wil doorbreken en u een stroom van genaden schenken, beloof Ik nog drie gaven aan hen die bevorderaars zullen worden van de godsvrucht tot Mijn doodsangst in Gethsemani:
-volledige en definitieve overwinning in de grootste bekoring waaraan hij onderworpen is,
-rechtstreekse macht om zielen uit het Vagevuur te verlossen,
-en een groot licht om Mijn Wil te volbrengen. Al deze gaven zal Ik heel zeker schenken aan hen die alles wat Ik gezegd heb zullen doen met liefde en uit medelijden met Mijn verschrikkelijke doodsangst in Gethsemani." 

Maak jouw eigen website met JouwWeb