DE ROZENKRANS VAN DE HEILIGE MICHAEL

Bij dit Rozenkransgebed gebruikt men de Engelen-Rozenkrans of de originele aartsengel- Michael-Rozenkrans. Deze bestaat uit een medaille van de Heilige Aartsengel Michael, gevolgd door 4 kralen; er zijn vervolgens negen groepen van drie kleine kralen met een grote kraal tussen elke groep. Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden ook in onderstaande volgorde bidden. Het is een zeer krachtig rozenkransgebed tot bekering, en als bescherming tegen - en verlossing van - het kwaad.

Bid op de medaille
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.

V. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
A. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Op elk van de vier kralen bij de medaille bidt men een Onze Vader:
de eerste ter ere van de H. Michael;
de tweede ter ere van de H. Gabriël;
de derde ter ere van de H. Rafael;
de vierde ter ere van onze H. Engelbewaarder.

Begin met de eerste groet en bid het Onze Vader op de eerste grote kraal;
daarna de drie Weesgegroeten op de kleine kralen etc.

Eerste groet, ter ere van het Eerste Koor der Engelen
1x Onze Vader ...    3x Wees gegroet...

Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten het vuur van de volmaakte liefde.  Amen.

Tweede groet, ter ere van het Tweede Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Cherubijnen, Heer God, doe ons de weg van de ondeugd verlaten en de weg van de Christelijke volmaaktheid volgen.  Amen.

Derde groet, ter ere van het Derde Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Tronen, Heer God, stort ons in onze harten een ware en rechtzinnige nederigheid.  Amen.

Vierde groet, ter ere van het Vierde Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Heerschappijen, Heer God, verleen ons de genadige bijstand om onze kwade driften te beteugelen.  Amen.

Vijfde groet, ter ere van het Vijfde Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Machten, Heer God, gelieve onze zielen te beschermen tegen alle verleidingen van de duivelen.  Amen.

Zesde groet, ter ere van het Zesde Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Krachten, Heer God, laat ons niet onder de bekoringen bezwijken, maar verlos ons van alle kwaad.  Amen.

Zevende groet, ter ere van het Zevende Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Overheden, Heer God, verrijk onze zielen met de geest van een ware en rechtzinnige gehoorzaamheid.  Amen.

Achtste groet, ter ere van het Achtste Koor der Engelen
1 Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Aartsengelen, Heer God, verleen ons de genade van volharding in het Geloof en de Goede Werken, om eens de Hemelse Glorie te mogen bezitten.  Amen.

Negende groet, ter ere van het Negende Koor der Engelen
1x Onze Vader ...   3x Wees gegroet ...
Door de voorspraak van de H. Michael en van het Koor der Engelen, Heer God, bewaar ons tijdens ons sterfelijk leven, en breng ons tot de Eeuwige Zaligheid van de Hemel.  Amen.

Slotgebeden
Roemrijke Michael, Hoofd en Prins van de Hemelse Heerscharen, trouwe Beschermer van de zielen, Overwinnaar van de oproerige geesten, bevoorrechte Dienaar van Gods Huis, na Jezus onze wonderbare Leider die zozeer uitmunt door voortreffelijkheid en deugd, gelieve ons te verlossen van al onze ellenden; wij, die met een groot vertrouwen Uw bijstand afsmeken en door Uw verheven voorspraak tot U bidden, geef dat wij alle dagen van ons leven trouw opgaan in de dienst van God.

V. Bid voor ons, Heilige Michael, Prins van Christus Kerk,
A. opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden
Almachtige en Eeuwige God, Die door een wonderdaad van goedheid en barmhartigheid voor het heil van de zielen de roemrijke Aartsengel Michael aangesteld hebt als Prins van Uw Heilige Kerk, wij smeken U door zijn genadige bescherming ons van al onze vijanden te verlossen, zodat zij ons in ons stervensuur niet kunnen kwellen; maar laat ons door hem in Uw aanbiddelijk en transcendente Wezen opgaan; door Jezus Christus Onze Heer.  Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb