BELOFTEN VAN JEZUS BIJ DE ROZENKRANS VOOR DE EENHEID

In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als 'Jezus, Koning van alle volkeren' te verspreiden.

Jezus zei: "Ja, smeek Mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, Uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven!

Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen Mijn Kerk onder de Heilige Vader!

Ik zal vele spirituele, fysieke, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het geschikt is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was Mijn eigen gebed voor de hele mensheid en Mijn Kerk als Mijn laatste testament voordat Ik Mijn leven gaf als Redder van de hele mensheid. Zoals Ik één ben met Mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudde en één herder verzameld worden onder Mijn soeverein Koningschap als Heer."

"Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God, beloof dat Ik de scepter van Mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die Mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysiek, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in Mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid."

"Maak een noveen tot Mij met de Rozenkrans voor de Eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig Mijn soevereine allerheiligste Wil!"

De Rozenkrans voor de Eenheid kan gebeden worden als een noveen: negen dagen achtereen; deze kan ook in een keer, elk uur, of dagelijks gebeden worden.