DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID (Info)

Gebruik hiervoor de normale Rozenkrans.
Dit Rozenkransgebed ontving de H. zr. Faustina van Jezus, waarbij Hij zei: "Dit gebed geef Ik je, om de toorn van God te bedaren. O, hoe groot zijn de genaden, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood."

1 Onze Vader ...   en 1 Wees Gegroet ...  

Geloofsbelijdenis Ik geloof in God ... 

Bid op de 5 grote kralen
Eeuwige Vader, ik offer U op: het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden, en die van de hele wereld.

Bid op de kralen van elk tientje
V.: Omwille van Zijn smartelijk lijden,
A.: wees barmhartig voor ons, en voor de hele wereld.

Bid aan het eind van de rozenkrans
3x  Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons en over de hele wereld.