LITANIE VAN ONZE LIEVE VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

Moeder van Altijddurende Bijstand  uw heilig beeld herinnert me  dat de macht van God  in uw handen werd geplaatst.  Ik zie erin geschreven  uw mooie naam van Moeder van God en ik zie ook hoezeer Jezus vertrouwen heeft.

(Na iedere aanroeping antwoordt men; O Moeder, sta mij bij.

Wanneer ik bedroefd ben; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik beproefd word; O Moeder, sta mij bij
Wanneer ik de Heer uit mijn leven gestoten heb; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer de moed me ontbreekt om de banden te verbreken die me ver van God verwijderd houden; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik uitstel terug te keren tot de Heer; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik twijfel aan de goedheid van mijn hemelse Vader; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik weerstand bied aan de ingevingen van de Geest; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik mijn gebed verwaarloos; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik aangetrokken word door de bekoorlijkheden van het leven; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik werk, alleen maar voor vergankelijke goederen; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer ik ontmoedigd ben; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer men me doet lijden; O Moeder, sta mij bij.
Wanneer mijn vrienden in droefheid verkeren; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik Gods wil zou vervullen; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik zou vertrouwen in mijn Vader des hemels; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik Jezus van ganser harte zou beminnen; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik aandachtig zou zijn voor de Heilige Geest; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik de anderen zou beminnen, als broeders en zusters in Jezus Christus; O moeder, sta mij bij.
Opdat ik zou leren te delen met wie in nood verkeert; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik moedig zou zijn in ziekte; O Moeder. sta mij bij.
Opdat ik zou leven, rustig de Heer verwachtend; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik in Gods vriendschap mag sterven; O Moeder, sta mij bij.
pdat ik trouw dagelijks blijf bidden; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik U meer en meer zou beminnen; O Moeder, sta mij bij.
Opdat ik iedere dag tot U zou bidden; O Moeder, sta mij bij.
Opdat Uw Altijddurende Bijstand meer en meer gekend en aanroepen zou worden; O Moeder sta mij bij.

Laat ons bidden:
Heer Jezus Christus, Gij hebt ons Uw Moeder Maria geschonken, waarvan wij het heilig beeld vereren als onze Moeder, steeds bereid om ons bij te staan. Wij bidden U, verleen ons steeds Haar moederlijke hulp af te smeken en zo de vrucht van de Verlossing te ondervinden. Gij Die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest, nu en in alle eeuwen der eeuwen.  Amen.