DE JEZUSGEBED-ROZENKRANS

Deze wordt op een normale rozenkrans gebeden.

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

Bid op de 3 kralen onder de medaille
Onze Vader ...   Wees gegroet ...   Eer aan de Vader ...

Bid op de grote kralen
Jezus, mijn enige Liefde, ik bid voor hen die U bemint, maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen. Mogen zij gezuiverd en genezen worden,  opdat ook zij vrij zullen zijn van alle kwaad.  Amen.

Bid op de kleine kralen
Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons.

Bid op het einde driemaal
Eer aan de Vader...  

Maak jouw eigen website met JouwWeb