GEBED VOOR MARTELAREN, VERVOLGDEN EN VLUCHTELINGEN
Heer Jezus, zend de Heilige Geest over allen die om hun geloof vervolgd worden, in het bijzonder de christenen in het Midden Oosten en in Afrika, opdat zij de kracht en de genade mogen ontvangen om het martelaarschap met geduld te kunnen dragen.

Heer Jezus, Verlosser van de mensheid, moge Uw kostbaar Bloed neerkomen over alle vluchtelingen opdat zij beschermd mogen zijn tegen allen die hen vervolgen en om het leven willen brengen. Moge de H. Aartsengel Michael hen beschermen en bijstaan.


Lieve Moeder Maria, Koningin van de martelaren, ontferm U over alle martelaren, vervolgden en vluchtelingen van deze tijd, en geef hen Uw bijzondere moederlijke zegen, opdat hun harten ontvankelijk mogen worden voor de bijstand van de Heilige Geest, en daardoor kracht naar kruis mogen ontvangen. Moge ook de H. Stefanus hen nabij zijn.


Hemelse Vader, wij bidden U voor de bekering van allen die in deze tijd martelingen en vervolgingen uitoefenen. Moge de Heilige Geest ook over hen komen, opdat zij hun fouten mogen inzien, de waarheid van het heilig Evangelie ontdekken, en de genade ontvangen om haat om te zetten in liefde voor hun medemens. Moge de goede moordenaar, die zich bekeerde en naast Jezus aan het kruis hing, hen hierin bijstaan.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb