DE LIEFDES-KRUISWEG

1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik liet Mij, als God, door de mensen ter dood veroordelen - Ik, Die het Leven was en ben. Ik nam het valse oordeel aan, omdat Ik jullie bemin en jullie door Mijn dood zou verlossen. Alles deed Ik uit liefde voor jullie. Wat doen jullie uit liefde voor Mij? Laten jullie je ook door de mensen veroordelen als jullie alleen maar het goede doen uit liefde voor Mij? Worden jullie dan niet kwaad vanwege de onrechtvaardigheid? En wat deed Ik? Verdroeg Ik niet alles voor jullie? Ook jullie moeten alles verdragen uit liefde voor Mij en veroordeel niemand, want de ander  kan ook onschuldig zijn zoals Ik. Draag alles met liefde!

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

2e Statie: Jezus neemt het zware kruis op Zijn schouders

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik aanvaardde het kruis, dat men Mij oplegde. Ik droeg het met stille vreugde, omdat Ik dacht aan jullie verlossing. Dragen jullie ook je kruisen, die Ik je opleg, die anderen je opleggen, of die jullie jezelf opleggen, zo gelaten en met liefde zoals Ik? Is het kruis je niet snel te zwaar? Bemin het kruis zoals Ik het beminde en het met liefde omarmde, omdat het de opdracht van mijn Vader was! Eertijds heb Ik gezegd: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij navolgen." Dit geldt ook voor jullie!

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

3e Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Het kruis drukte zo zwaar op Mijn opengescheurde schouderwonde, dat Ik  eronder ineen zakte. Het waren jullie zonden, die het kruis zo zwaar maakten. Bij deze val dacht Ik eraan om jullie, als je in zonde gevallen bent, de kracht te geven om weer uit de zonde op te staan. Daarom, volhard niet in de zonde, want door deze val verdiende Ik voor jullie de genade om weer op te staan als je in zonde gevallen bent. Daarom zeg Ik je: "Sta op, ga met Mij verder, betreur je zonden en doe er boete voor." Ja, vermijd de zonde uit liefde voor Mij, je kruisdragende Christus.
Onze Vader ...   Wees gegroet ...
V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig

4e Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Op Mijn kruisweg ontmoette Ik Mijn bedroefde Moeder. Zij gaf Mij troost. Mijn Moeder, die Ik zozeer liefhad, leed met Mij. Mijn Moeder bemint ook jullie. Zij ontmoet ook jullie op je kruisweg; Ze volgt jullie uit liefde. Ga uit liefde de kruisweg met Mij, jullie Heiland en Verlosser, dan zullen jullie ook je hemelse Moeder ontmoeten. Ze laat jullie niet alleen, zoals Zij ook Mij niet alleen liet op Mijn kruisweg. Heb Mijn Moeder lief, want Zij is de Moeder van Smarten en begrijpt ook jullie lijden.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik droeg het kruis van de zonden, maar opeens ging het bijna niet meer. Er kwam Mij een man te hulp, die men daartoe had gedwongen. Hij hielp Mij niet graag. Helpen jullie Mij wel graag het kruis te dragen? Of houden jullie van alles, behalve van het kruis? Als jullie Mijn leerlingen willen zijn, moeten jullie Me ook helpen het kruis te dragen, maar wel uit liefde! En wat beminnen jullie? Mij of de wereld? Als jullie je hart aan deze wereld verloren hebben, dan heb jullie geen zin om Mij bij het dragen van het kruis te helpen. Dan is het voor jullie dwaas. Kies daarom vóór Mij of tégen Mij!

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig. 

6e Statie: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Deze liefdevolle vrouw gaf Ik een grote vreugde. Op de doek, die zij Mij aanreikte, liet Ik Mijn heilig, bebloede Aanschijn achter. Het moet voor hen, die zich voor Mijn Rijk inzetten, een symbool zijn, dat Ik hen Mijn Aanschijn inprent. Ze gaan op Mij lijken. Degene, die lief heeft, gaat lijken op degene, die hij bemint. Daarom zeg Ik jullie: "Werk voor Mij en voor Mijn Rijk op deze aarde; en als jullie je ogen op Mij gericht houden en Mij beminnen, dan nemen jullie ook Mijn gelaatstrekken aan."

Onze Vader ...   Wees gegroet ...


V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

7e Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Opnieuw lieten Mijn krachten Me in de steek en Ik viel onder de last van het kruis op de grond. Het kruis werd steeds zwaarder en Ik steeds zwakker. Desondanks stond Ik op en ging Ik verder. Gaan óók jullie verder, ook als je steeds weer opnieuw in zonden en fouten valt. Trek je op aan Mij. De kruisweg hier op aarde houdt pas op de dag van je dood op. Daarom zeg Ik jullie: "Sta op en ga verder, uit liefde voor Mij."

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

8e Statie: Jezus troost de wenende vrouwen

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik zei tegen hen: "Ween niet over Mij, maar over jezelf en over jullie kinderen." Ze moesten wenen over hun zonden en over die van hun kinderen en niet over Mij. Ik zag hun zondenschuld, waarover zij niet erg inzaten en zich nog minder beijverden om zich te bekeren. Daarom zeg Ik ook tot jullie: "Ween niet op de eerste plaats over Mijn lijden, maar over jullie eigen zonden en die van je kinderen, want Ik verlang niet enkel medelijden, maar dat jullie je afkeren van de zonde. Beween ze en betreur ze, en word een nieuwe mens naar Mijn goddelijk Hart. Dan mogen jullie over Mijn lijden wenen, omdat je Mij zo zeer liefhebt".

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

9e Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: De laatste val was de zwaarste vanwege al jullie lauwheid en onverschilligheid tegenover Mij en tegenover je naaste. Maar als jullie zien, hoe Ik vertrapt als een worm op de grond lig, kunnen jullie dan nog lauw en onverschillig blijven? Als je van Mij houdt, niet! Weet je, degenen die noch koud noch warm zijn, die zou Ik uit Mijn mond willen spugen. Zorg ervoor, dat je niet tot die lauwen behoort.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

10e Statie: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Het was voor Mij verschrikkelijk, toen men Mij de kleren van het lijf rukte. Niet alleen vanwege de wonden, die opensprongen, maar vanwege de schaamteloosheid van de mensen, hoe zij Mijn heilig Lichaam ontwijdden door hun wellustige blikken. Ook dit wilde Ik verdragen om de schaamte-loosheid uit te boeten van zovele mensen, die meer lijken op dieren dan op mensen, geschapen naar Mijn beeld. Ook voor jullie verdroeg Ik dit. Kleed je zoals dit gepast is voor een kind van de hemelse Vader.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...


V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

11e Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Aan het kruis werd Ik genageld, opdat jullie vrij kunnen worden van de zonden. Ik leed deze verschrikkelijke pijn voor jullie, omdat Ik jullie liefheb; omdat Ik jullie verlossen wilde van de vloek van de zonde, die de mensheid aan het kruis van de zonde sloeg. Ik wil jullie vasthechten aan het kruis van de Liefde. Volg Mij, volg Mij tot op Golgotha. Ontwijk de slagen van mijn Liefde niet. Door elke ziekte en elk leed ben je aan het kruis gehecht. Neem het aan uit liefde.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

12e Statie: Jezus sterft aan het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik gaf Mijn leven, opdat jullie zullen leven in Mij en Ik in jullie. Ik hoop, dat Ik Mijn leven niet tevergeefs voor jullie gegeven heb, want Ik gaf het uit liefde voor jullie! Wat doen jullie uit liefde voor Mij? Offeren ook jullie jezelf en je hart voor Mij? Willen jullie je hart voor jezelf houden of het aan Mij schenken, zodat Ik erin kan wonen? Wat denken jullie te doen? Voorrang te geven aan je eigenliefde of aan Dé Liefde? Ik wacht op jullie antwoord!

Onze Vader ...   Wees gegroet ...

V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

13e Statie: Het lichaam van Jezus wordt op de schoot van zijn Moeder gelegd

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ook de lijdenskelk van mijn Moeder liep over toen men Mij, Haar dode Zoon, op de schoot legde. Kunnen jullie je voorstellen, welke smart dat voor Mijn innig geliefde Moeder moest zijn? En toch was Ze kalm door de genade die Zij had om niet alleen met Mij te leven, maar ook om met Mij te lijden. Blijf ook sterk in het lijden als je iets dergelijks treft. Als een geliefd persoon van je weggenomen wordt, zoals dat bij mijn Moeder was, verlies dan de moed niet; ga naar Mijn Moeder; Zij is jullie voorbeeld.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...
V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.

14e Statie: Het Lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
A. omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus: Ik rustte in het graf, maar Ik had beloofd op de derde dag verheerlijkt uit het graf op te staan. Ook jullie zullen, als je Mij navolgt, verheerlijkt uit het graf opstaan. Na de dood begint een nieuw leven op de wijze zoals jullie hier op aarde geleefd hebben. Was je leven op Mij gericht, dan zul je Mij zien van aangezicht tot Aangezicht. Maar, hoe verder jullie je op deze aarde van mijn goddelijk Hart verwijderd hebben, des te verder zullen jullie in het hiernamaals van Mij verwijderd zijn.

Onze Vader ...   Wees gegroet ...


V.: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.    
A.: O God, wees ons zondaars genadig.