ROZENKRANS v.h. ONBEVLEKT HART VAN MARIA

Woorden van Maria: "Mijn kinderen, de arm van mijn Goddelijke Zoon is op het punt toe te slaan. Ik kan Hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn Vlam van Liefde aanroepen, zullen we samen de wereld redden." Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het Kruisteken ter ere van de Wonden van de Verlosser.

Op de grote kralen bidt men:
Smartvol en Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Dompel de gehele mensheid onder in de genadevolle werking van Uw Vlam van Liefde, nu en in het uur van onze dood!  Amen.

Op de kralen van elk tientje bidt men:
"Moeder, red ons door de Liefdesvlam van Uw Onbevlekt Hart."

Aan het einde bidt men 3x:
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb