LITANIE VAN DE HEMELSE VADER

O, God, hemelse Vader,
ontferm U over ons (na elke aanroeping)
Vader, Schepper van de wereld,
Vader, Verzoener van de wereld,
Vader, eeuwige Wijsheid,
Vader, oneindige Goedheid,
Vader, onuitsprekelijke Voorzienigheid,
Allerheiligste Vader,
Vader, oneindige Barmhartigheid,
Vader, onze Vreugde en onze Eer,
Vader, Rijk voor alle schepselen,
Vader, Heerlijkheid van de Kerk,
Vader, Hoop van de christenen,
Vader, Wijsheid van de machtigen,
Vader, Heerlijkheid van de koningen,
Vader, Troost van de volkeren,
Vader, Vreugde van de priesters,
Vader, Hulp van de armen,
Vader, Leider van de jeugd,
Vader, Vriend van de kleinen,
Vader, Vrijheid van de slaven,
Vader, Licht van hen, die in duisternis zijn,
Vader, Vernietiger van de hoogmoedigen,
Vader, Wijsheid van de rechtvaardigen,
Vader, Rust in verdrukkingen,
Vader, Hoop bij verwoestingen,
Vader, Redding en Toevlucht voor de wanhopigen,
Vader, Troost van de armen,
Vader, Troost van de bedroefden,
Vader, Toevlucht van de wezen,
Vader, Leven van de doden,
Vader, Eer van de Heiligen,

Laat ons bidden
Vader, voor al Uw kinderen vragen wij U: geef vrede en geluk in naam van het Kostbaar Bloed van Uw Zoon Jezus Christus, en in naam van het smartvolle Hart van Zijn Moeder Maria.  Amen.