WOORDEN VAN JEZUS OVER
DE ZEGEN VAN EEN PRIESTER

Mijn lieve kind! Ik wil je leren om Mijn heilige zegen aandachtig te ontvangen. Weet wel, dat er iets groots geschiedt, wanneer je de zegen van een priester ontvangt. De zegen is een uitstralen van Mijn goddelijke heiligheid. Open je hart en laat het daardoor heilig worden. De zegen is een hemelse dauw voor de ziel, waardoor zij alles wat zij doet, ten goede leidt. Door de almacht om te zegenen, heb Ik de priester de macht gegeven, om Mijn Hart te openen en overvloedig de genadezegen van Mijn goddelijke verdiensten over de zielen uit te storten. Open je hart en laat je daardoor heilig worden! De zegen is een hemelse dauw voor de ziel, waardoor alles wat zij doet kan slagen. Door de almacht om te zegenen, heb ik de priester de macht gegeven mijn Hart te openen om onbeperkt de genadezegen van Mijn goddelijke verdiensten in de harten uit te storten. Wanneer een priester zegent, dan zegen Ik. Dan stromen de genaden uit Mijn goddelijk Hart in rijke overvloed over je uit. Houd door ingetogenheid je hart open om de rijkdom van de heilige zegen niet te verliezen! Door Mijn zegen ontvang je liefde om te beminnen, kracht om te lijden en sterkte voor ziel en lichaam.

Mijn heilige zegen bevat alle hulp voor de noden van de mensen. Door de zegen word je tot het goede aangespoord, en Satan wordt tegengehouden. Het is een bescherming voor Mijn kinderen tegen de boze vijand. Het is een grote barmhartigheid wanneer je de zegen mag ontvangen; je kunt het je niet voorstellen, welk een weldaad Ik je daarmee bewijs. Ontvang daarom de heilige zegen niet uit gewoonte en onnadenkend. Ben je vóór de zegen arm, na de zegen ben je rijk.

Het bedroeft Mij zeer, dat de zegeningen van de heilige Kerk veel te weinig gewaardeerd en veel te weinig ontvangen worden. Je goede wil wordt door de heilige zegen versterkt, je werk wordt door Mijn Voorzienigheid geleid, je zwakheden worden in goddelijke kracht omgezet, je gedachten worden geheiligd en alle schadelijke invloeden worden geweerd. Ik heb aan Mijn heilige zegen grote kracht verleend. Mijn zegen ontstaat uit de oneindige liefde van Mijn Hart. Hoe aandachtiger Mijn zegen gegeven en ontvangen wordt, des te geweldiger is zijn uitwerking. Of nu één kind gezegend wordt of de hele wereld, Mijn zegen is groter, oneindig groter dan duizend werelden. Bedenk, dat God groot is, oneindig groot; hoe klein is alles in verhouding met Mijn oneindig goddelijk Wezen. Of nu een enkeling of een grote menigte de zegen ontvangt, dat blijft gelijk; Ik geef Mijn genaden naar de mate van het vertrouwen. Omdat Ik oneindig goed voor je wil zijn, zo kan je ook oneindig veel ontvangen! Je kunt van Mijn heilige zegen nooit genoeg verwachten; alles zal je wensen overtreffen.

Mijn kind, waardeer daarom alles wat zegen geeft! Houd alles hoog wat gezegend is, want dan is alles door Mij, je God, aangeraakt. Zo dikwijls je gezegend wordt, ben je door Mij opnieuw aangeraakt, opnieuw geheiligd, opnieuw opgenomen in de genade van Mijn Hart, Mijn Liefde en Bescherming. Dikwijls houd Ik de uitwerking van Mijn zegen verborgen, zodat alles pas in de eeuwigheid uit zal komen. Schijnbaar helpt alle zegen dikwijls niet; maar hoe wonderbaar zijn de wegen van Mijn zegen. Zelfs het schijnbare onheil kan tot zegen worden door Mijn heilige zegen. Dat zijn dikwijls stille geheimen van Mijn goddelijke Voorzienigheid, die Ik niet altijd wil openbaren. Mijn zegen werkt dikwijls, als men het niet vermoedt. Heb daarom groot vertrouwen op de uitwerking van de zegenrijke genaden van Mijn Hart en overdenk de weldaad, die Ik daardoor voor je bereid. Ontvang de heilige zegen rouwmoedig, want de genaden van de zegen dringen slechts door in het rouwmoedige hart. Ontvang de zegen met de goede wil om opnieuw getrouw te worden, dan zal Mijn zegenkracht werken tot in alle diepten van je hart en voor je gehele toekomst. Wees een kind van de zegen, dan zal jij ook voor anderen overal tot zegen zijn! 

Maak jouw eigen website met JouwWeb