INFO'S OVER AFBEELDINGEN EN BEELDEN

Afbeeldingen en beelden
Velen keuren het af, dat er afbeeldingen van God gemaakt worden. Het zou niet overeenkomen met een gebod van God. Dit gebod duidt echter op het verbieden van afgodsbeelden, waarvan bepaalde krachten zouden uitgaan. Ook de katholieke Kerk gelooft niet in magische krachten van afbeeldingen, beelden en medailles. In het Geloof dienen ze uitsluitend als verering van God en heiligen. Dit zijn bv. het algemeen bekende Kruisbeeld (crucifix), de afbeelding van de Barmhartige Jezus en de Benedictus medaille. In verschijningen heeft Jezus heeft gezegd: "Ik zal die gezinnen zegenen waar Mijn beeltenis wordt vereerd." Zie over dit onderwerp tevens de pagina over De verering van het Heilig Aanschijn.

Verhoring van gebeden komt dus uitsluitend van God, en mede op voorspraak van de heiligen in de Hemel!

Wonderbaarlijke afbeelding van de Heilige Familie
De wonderbaarlijke beeltenis ontstond door een Goddelijke inwerking bij het fotograferen van een priester tijdens de consecratie. Woorden van Jezus tot een in de omgeving van Rome woonachtig begenadigde persoon over de afbeelding: "Het is niet belangrijk te weten, waar ze vandaan komt en van wie ze is. Niemand zal er de eer van hebben. Met deze afbeelding wil Ik de wereld tegemoet komen... Het is de Familie van Nazareth. Ze is zeer waardevol, zodat de gezinnen haar bij zich kunnen nemen. Ze brengt hen Mijn zegen. Met haar komen geloof, gebed en Mijn aanwezigheid. Ik zelf kom in hun huis..." De naam Jezus betekent: "God redt" of "God helpt". Alleen bij het in alle stilte aanschouwen - zwijgend, aanbiddend of biddend - in een eerbiedige houding vinden wij een toegang tot het in ons wonend Goddelijke Zijn. Woorden van Jezus: "Ik wend Mij alleen tot hen, die in de stilte en in het gebed zich tot Mij richten." De gaven en genaden van God komen echter meestal in kleine, nauwelijks waarneembare schreden en vereisen een geduldig wachten met groot vertrouwen.