DE ROZENKRANS VAN HET GELOOF

De volgende aanroepingen worden gebeden op een gewone rozenkrans. 

Deze devotie werd gegeven door de H. Maagd Maria op 7 juli 1967 in San Damiano (Corsica), met de bede: "Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in grote liefde tot God. Laat geen enkele dag na deze Rozenkrans van het Geloof te bidden. Dan zult u eens heel gelukkig en tevreden zijn."

Bid op de grote kralen vóór elk tientje de Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God ... 

Bid op de kleine kralen
Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen, red de godgewijden!

Aan het eind van de rozenkrans bidt men vijfmaal het Salve Regina voor de vrede onder alle mensen
Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Komaan dan, onze Voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen, en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende Vrucht van Uw schoot, O genadige, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria!

Bid voor ons, heilige Moeder van God,  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.