LITANIE VAN ALLE HEILIGEN

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,
Heilige Maagd der maagden,
Heilige Michaël, Gabriël en Rafael,

Patriarchen en profeten
Heilige Abraham, bid voor ons.
Heilige Mozes,
Heilige Elia,
Heilige H. Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Alle heilige patriarchen en profeten,

 

Apostelen en leerlingen
Heilige Petrus en Paulus, bid voor ons.
Heilige Andreas,
Heilige H. Johannes en Jacobus,
Heilige Thomas,
Heilige Mattheus,
Alle heilige apostelen,
Heilige Lucas,
Heilige Marcus,
Heilige Barnabas,
Heilige Maria Magdalena,
Alle heilige leerlingen van de Heer,

Martelaren,
Heilige Stefanus, bid voor ons.
Heilige Ignatius van Antiochië,
Heilige Polycarpus,
Heilige Justinus,
Heilige Laurentius,
Heilige Cyprianus,
Heilige Bonifatius,
Heilige Thomas Becket,
Heilige John Fisher en Thomas More,
Heilige Paulus Miki,
Heilige Isaac Jogues en H. Johannes de Brébeuf,
Heilige Petrus Chanel,
Heilige Carolus Lwanga,
Heilige Perpetua en Felicitas,
Heilige Agnes,
Heilige Maria Goretti,
Alle heilige martelaren,

Bisschoppen en kerkleraren
Heilige Leo en Gregorius, bid voor ons.
Heilige Ambrosius,
Heilige Hieronymus,
Heilige Augustinus,
Heilige Athanasius,
Heilige Basilius en Gregorius van Nazianze,
Heilige H. Johannes Chrysostomus,
Heilige Martinus,
Heilige Patricius,
Heilige Cyrillus en Methodius,
Heilige Carolus Borromeus,
Heilige Franciscus van Sales,
Heilige Pius X,

Priesters en religieuzen
Heilige Antonius, bid voor ons.
Heilige Benedictus,
Heilige Bernardus,
Heilige Franciscus en Dominicus,
Heilige Thomas van Aquino,
Heilige Ignatius van Loyola,
Heilige Franciscus Xaverius,
Heilige Vincentius à Paulo,
Heilige H. Johannes Maria Vianney,
Heilige H. Johannes Bosco,
Heilige Catharina van Siëna,
Heilige Theresia van Avila,
Heilige Rosa van Lima,

Leken
Heilige Lodewijk, bid voor ons.
Heilige Monica,
Heilige Elisabeth van Hongarije,
Alle heiligen van God,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Laat ons bidden:
God, Gij ziet hoe zwak wij zijn en hoe dikwijls wij tekort schieten. Toon ons Uw barmhartigheid. Wek ons op door het voorbeeld van Uw heiligen om U met hart en ziel  te beminnen. Door Christus onze Heer. Amen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb