INFO BIJ HET KROONTJE VAN DE LIEFDE

De onderstaande boodschap van Jezus werd door een anonieme persoon ontvangen.

Jezus openbaart mij Zijn verlangen naar liefde. "Ik heb dorst" zegt Hij, en ik zie Hem op het Kruis, met het opschrift "Sitio" (Ik heb dorst).

"Mijn kleintje, het is tijd dat de mensheid Mij haar liefde schenkt, want de Liefde lijdt.
Je zult zeggen dat Ik - de Liefde - de liefde vraag, want om de liefde te geven moet er kennis zijn. Men kan de liefde niet geven zonder het bewust te zijn, want de Liefde zelf ligt in de wil liefde te geven."

"Je zult zeggen, dat geen enkele mens zijn bekwaamheid om de Liefde te beminnen kan meten, want alleen de Liefde zelf is de maat van de liefde. Maar zoals de balans elke kleinst mogelijke maateenheid weegt, zo meet de Liefde elke kleinste liefdesklop."

"Ik, de Liefde, heb de liefde van de mens nodig! Zoals de offergave van de weduwe de geschiedenis van de eeuwen binnenging, omdat het alles was wat zij bezat; zo zal de kleinste uiting van jouw liefde met Mij in de Heerlijkheid verheven worden als de meest welgevallige offergave aan de Vader, omdat alleen de Liefde redt; en de mens zal gered worden door de Liefde, om zijn liefde; want de liefde, hoe ellendiger zij is en hoe meer ze Mij gegeven wordt, des te meer is zij de offerande van je armoede die Ik, de oneindige Liefde, kan aanvullen."

"Bemin Mij, zoals je bent, Mijn kind! Als je wacht totdat je kunt beminnen, zal je nooit beminnen, omdat je nooit zal hebben weten te leren van de Liefde."

"Ik heb dorst, Mijn kind, naar je armoede, want alleen in Mij wordt ze rijkdom.

Ik heb dorst, Mijn kind, naar je geringheid, want in Mij, wordt ze grootheid. Ik heb dorst, naar je lijden, want in Mij wordt het offergave. Ik heb dorst, Mijn kind, naar je liefde, want in Mij wordt ze verlossing."

"Wacht niet tot je groot bent, tot je genezen bent, bevrijd, gezond naar lichaam en naar geest, om Mij je liefde te geven, want zonder je liefde kan Ik je niet genezen, bevrijden en gezond maken! Ik, Jezus, de Liefde, bemin je!"